Dodana: 23 wrzesień 2019 10:31

Zmodyfikowana: 23 wrzesień 2019 11:16

Spotkanie literackie poświęcone życiu i twórczości Franciszka Karpińskiego

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku zapraszają na spotkanie literackie poświęcone życiu i t Wydarzenie odbędzie się 25 września 2019 roku, początek godzina 17:00 w Audytorium (VI piętro) w gmachu głównym Książnicy Podlaskiej, ul. Marii Skłodowskiej Curie 14A

Ilustracja do artykułu Karpinski.jpg

W programie:
 - Nowe spojrzenia na twórczość Franciszka Karpińskiego - prof. Teresa Kostkiewiczowa (IBL PAN, Warszawa),
 - Lubię ustronia, gdzie mniej widzę świata... Między Białymstokiem a Puszczą Białowieską – połowa życia poety -  Waldemar Smaszcz (Białystok), Gawędy dubieckie Franciszka Karpińskiego i Wincentego Pola, dr hab. Marek Nalepa, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski).

Spotkanie w ramach cyklu "Śród Literackich" w Książnicy Podlaskiej zostało zorganizowane ku uczczeniu 25. rocznicy ustanowienia Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego.

Nagroda przyznawana jest osobom, których działalność wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. Laureatami zostali m.in. ks. Jan Twardowski, Ewa Lipska, Edward Redliński, Wiesław Myśliwski. Nagrodę ustanowiło Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Białymstoku.

Sylwetki prelegentów:

Profesor Teresa Kostkiewiczowa – wybitna polska literaturoznawczyni, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorką licznych książek dotyczących literatury i kultury polskiej XVII-XVIII wieku, m.in. Klasycyzm – sentymentalizm – rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia (1975), Polski wiek świateł. Obszary swoistości (2002).

Waldemar Smaszcz – polski historyk i krytyk literatury, tłumacz; autor kilkunastu książek autorskich oraz kilkudziesięciu wyborów wierszy poetów polskich we własnym wyborze i z autorskimi esejami; zajmował się twórczością polskich poetów m.in. Henryka Sienkiewicza, Zofii Kossak, Romana Brandsztettera, Franciszka Karpińskiego; autor książek m.in. Jan Twardowski. Kapłan-poeta (1991), Słowo poetyckie Karola Wojtyły (1998).

Dr hab. Marek Nalepa – literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor, redaktor i współredaktor dziewiętnastu książek poświęconych kulturze polskiego oświecenia, zwłaszcza fazy schyłkowej tej epoki. Autor m.in. monografii Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793–1806), Rzeszów 2003; Między żarliwością a zdradą: studia i szkice o literaturze późnego polskiego Oświecenia, Kraków 2010.

facebook