Dodana: 10 czerwiec 2019 11:47

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2019 11:47

Niepodległa de Novo - prezentacja "Katalogu działalności Oddziału IPN w Białymstoku"

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zapraszają 11 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 na prezentację katalogu.

Ilustracja do artykułu Przystanek Historia 6.jpg

W zamyśle twórców katalog prezentować ma historię najnowszą Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku pracowników IPN z oddziału białostockiego i olsztyńskiej delegatury. Zapoznaje czytelnika z działalnością edukacyjną, odnosi się do prowadzonych badań naukowych i ich wyników.

Ukazuje wydarzenia historyczne i postaci z dziejów walk i męczeństwa narodu, przedstawia jak przebiegają prace nad upamiętnieniem miejsc ważnych dla historii naszego kraju. Autorzy pragną też zaprezentować, na czym polegają czynności związane z gromadzeniem, zabezpieczaniem i zarządzaniem archiwaliami po byłych służbach specjalnych totalitarnego państwa.

 (źródło: bialystok.ipn.gov.pl)

 Prezentacja „Niepodległa de Novo. Katalogu działalności Oddziału IPN w Białymstoku” odbędzie się 11 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A), VI piętro. Wstęp wolny.

mat. Ksiażnica Podlaska/opr.art

facebook