Dodana: 6 marzec 2019 14:52

Zmodyfikowana: 6 marzec 2019 14:52

Nabór tekstów do podlaskiego pisma literackiego

Redakcja nieregularnika „Epea. Pismo literackie” wydawanego przez Książnicę Podlaską ogłasza nabór tekstów do drugiego numeru pisma. Do współpracy zaproszeni są zarówno doświadczeni twórcy, jak i ci, którzy są na początku swojej literackiej drogi.

Ilustracja do artykułu Epea pismo literackie.jpg

Teksty będą przyjmowane w trzech kategoriach:

  • Debiuty/Premiera

Teksty literackie skierowane do czytelnika dorosłego, poezja i proza (do 8 stron maszynopisu, czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza).

  • Recenzja/Opinia:

- recenzje książek wydanych w 2019 r., w jakikolwiek sposób związanych z województwem podlaskim (np. poprzez poruszaną tematykę, osobę autora);

- opinie na temat różnego rodzaju zjawisk językowych, wydarzeń i sytuacji kulturowych związanych z językiem lub literaturą (np. wpływ blogerów/vlogerów książkowych na kształtowanie współczesnego rynku wydawniczego, czy nagrody literackie mają w dzisiejszym świecie jakiekolwiek znaczenie itp.)

(do 8 stron maszynopisu, czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza).

  • Literatura dla dzieci:

Teksty literackie, skierowane do dzieci/młodzieży, poezja i proza (do 8 stron maszynopisu, czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza).

Teksty należy przesłać na adres e-mail: epea@ksiaznicapodlaska.pl do 15 kwietnia w tytule maila wpisując kategorię, w której zgłaszany jest tekst.

Przyjmowane będą jedynie materiały dotychczas niepublikowane i niezgłaszane do konkursów literackich. Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania. Wybrane teksty zostaną opublikowane na łamach pisma: „Epea. Pismo literackie”.

opr. ms

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook