Dodana: 26 lipiec 2019 12:13

Zmodyfikowana: 26 lipiec 2019 12:13

I półrocze 2019 roku w Książnicy Podlaskiej – wzrasta liczba czytelników

Choć raport stanu czytelnictwa w Polsce nie napawa optymizmem (w 2018 r. czytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało 37% respondentów – według danych Biblioteki Narodowej), Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku od kilku lat regularnie odnotowuje wzrost liczby użytkowników i wypożyczeń.

Dyrektor i pracownicy Ksiąznicy Podlaskiej podnoszą kciuki w górę. W tle półki z książkami.JPG

W I połowie 2019 r. ogólna liczba użytkowników (w budynku głównym i szesnastu filiach na terenie miasta Białegostoku) wyniosła 35 256 osób. To więcej o 1336 osób wobec okresu analogicznego w 2018 r.
Liczba odwiedzin w wypożyczalniach wzrosła o 9 823 osoby w porównaniu do I połowy ubiegłego roku i wyniosła 181 072 osoby.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku wypożyczono w sumie 441 125 woluminów, czyli o 12 479 więcej niż w pierwszym półroczu 2018 roku.

 

Książnica Podlaska systematycznie zwiększa kwotę przeznaczoną na zakup zbiorów bibliotecznych. Pozwala to na zakupienie większej ilości książek tradycyjnych, audiobooków oraz książek drukowanych dużą czcionką, a także płyt CD oraz winylowych z utworami muzycznymi wykonawców poszukiwanych przez osoby odwiedzające Książnicę.

 

Czytelnie Książnicy odwiedziło 50 488 osób (wzrost o 8 793 w stosunku do danych z I półrocza 2018 r.), którym udostępniono 96 961 woluminów (wzrost o 6 712). Tak duże zainteresowanie czytelników udostępnianiem prezencyjnym, czyli na miejscu, jest niewątpliwie wynikiem działań Książnicy polegających na dostosowaniu przestrzeni i  wyposażenia czytelni do potrzeb użytkowników.

 

Część kwoty, przeznaczonej na zakup książek, spożytkowano na zakupy antykwaryczne. Dzięki temu uzupełniono zbiory specjalne o ciekawe i unikatowe zbiory regionalne. Wzbogacono m.in. posiadaną przez Książnicę kolekcję druków, wydanych przez  Drukarnię XX Bazylianów w Supraślu o Pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego (wydanie pierwsze z 1792 r.).

 

W I połowie 2019 r. zorganizowano 980 imprez, w tym: wystawy i wystawki  – 138, imprezy literackie – 230 (m.in. festiwal, literacki, spotkania autorskie, promocje książek, konkursy literackie, dyskusje o książkach), inne – 612 (lekcje i wycieczki biblioteczne oraz zwiedzanie bibliotek, odczyty, konkursy nieliterackie, zajęcia i warsztaty plastyczne, językowe, ornitologiczne, koncerty, konferencje).

 

W 2019 roku Książnica Podlaska rozpoczęła współpracę z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej jako współorganizator cyklu spotkań „Przystanek Historia”, poświęconego historii Polski.

 

Tegoroczną nowością był także cykl wiosennych spotkań pod hasłem „Podlaskie Let’s Go Outside”, promujących województwo podlaskie, a współorganizowanych z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną.

 

W imprezach organizowanych przez Książnicę Podlaską (Biblioteka Główna i filie) uczestniczyło około 22 500 osób.

 

Książnica Podlaska kontynuowała także działania promujące polską literaturę za naszą wschodnią granicą, docierając z książkami do środowisk polonijnych na Białorusi, Litwie i Łotwie. We współpracy z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" zorganizowała spotkanie znanego pisarza Grzegorza Kasdepkego z polskimi dziećmi z Grodna – podopiecznymi Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys.

 

źródło: Książnica Podlaska
oprac.ak

facebook