Dodana: 7 kwiecień 2019 22:50

Zmodyfikowana: 7 kwiecień 2019 22:50

„Bibliotekarz Podlaski” w programie MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”

„Bibliotekarz Podlaski”, którego Wydawcą jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, został zakwalifikowany do programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Znaleźliśmy się tym samym wśród najlepszych 150 czasopism z obszaru nauk humanistycznych, którym zostanie udzielona pomoc przy wdrażaniu nowoczesnych praktyk wydawniczych i edytorskich, jakie stosują prestiżowe wydawnictwa naukowe na całym świecie.

Trzy egzemplarze Bibliotekarza Podlaskiego

W trakcie realizacji programu zostanie między innymi utworzona rozbudowana strona internetowa w trzech wersjach językowych: polskim, rosyjskim i angielskim, a cały proces redakcyjny zostanie oparty o specjalistyczną platformę cyfrową do obsługi wydawnictw naukowych. Ponadto wszystkie publikowane artykuły będą opatrywane identyfikatorami DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) oraz unikatowymi numerami badaczy ORCID (Open Researcher and Contributor ID), a nad jakością ich oceny będą czuwać uznani polscy i międzynarodowi recenzenci. Do prac redakcyjnych zostaną zatrudnieni redaktorzy języka angielskiego i rosyjskiego, odpowiedzialni za korektę i weryfikację publikowanych treści.

„Bibliotekarz Podlaski” to wydawane przez Książnicę Podlaską od 2000 roku czasopismo naukowe, publikujące artykuły o profilu literaturoznawczym, bibliologicznym i bibliotekoznawczym. W 2013 roku zostało zmodernizowane, wzbogacone o kilkuosobowe kolegium redakcyjne, a merytoryczny nadzór nad pracami redakcyjnymi sprawuje międzynarodowa Rada Naukowa.

- Przeprowadzone modyfikacje pozwoliły uzyskać przy ostatniej ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego aż 7 punktów, co przełożyło się na tak znaczący wzrost chętnych do publikowania u nas autorów, że zdecydowaliśmy się od 2017 roku zwiększyć częstotliwość wydawania czasopisma, przekształcając je z półrocznika w kwartalnik. Objęcie w 2019 roku „Bibliotekarza Podlaskiego” programem Ministra jest równoznaczne z przyznaniem mu aż 20 punktów.  – mówi dr Łukasz Zabielski, kierownik Działu Naukowego Książnicy Podlaskiej, od 2014 r. pełniący funkcję redaktora naczelnego „Bibliotekarza Podlaskiego”.

W efekcie realizacji planowanych przy wsparciu Programu zadań „Bibliotekarz Podlaski" wejdzie w międzynarodowy obieg naukowy, aplikując między innymi do prestiżowych baz bibliograficznych (przede wszystkim do Scopusa).
 
Więcej informacji o „Bibliotekarzu Podlaskim” można znaleźć na stronie domowej czasopisma - link do strony.

Po informacje o wynikach konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” oraz pełną listę czasopism zakwalifikowanych do programu zapraszamy na stronę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - link do strony.

facebook