Dodana: 4 grudzień 2019 11:03

Zmodyfikowana: 4 grudzień 2019 11:09

Podlasianie wyróżnieni za promowanie dziedzictwa kulturowego

Prawie 400 miejscowości było zaangażowanych w 27. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa. Organizatorów najciekawszych wydarzeń zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia nagrodzono podczas wtorkowej (19.11.), podsumowującej gali w Warszawie. Wyróżnienie specjalne odebrał m.in. wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

Gala to spotkanie koordynatorów wojewódzkich Europejskich Dni Dziedzictwa, którzy inspirują i wspierają organizatorów w realizacji wszelkich przedsięwzięć dotykających lokalnej historii i tradycji.

 

Najważniejszym punktem uroczystości było uhonorowano organizatorów najciekawszych wydarzeń, odbywających się w ramach 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Wyróżnienie specjalne w uznaniu za wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego otrzymał wicemarszałek Stanisław Derehajło. Z województwa podlaskiego wyróżniono także pięciu organizatorów wydarzeń EDD. Są to:

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie za: „Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji”

Jerzy Wasiluk Wójt Gminy Czyże oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach za: 14. Festyn Archeologiczny' Zbucz Grodzisko' 2019

Nadleśnictwo Suwałki za: „Śladem dworów i pałaców Suwalszczyzny”

Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie za: „Wspomnienia kolorowej wsi”

Koło naukowe „mała ARCHITEKTURA” Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej za: „Bogata w makatki drewniana chatka dziadka i babki” ‘(wydarzenie we wsi Soce)

Podczas ceremonii podziękowano za zaangażowanie tym, którzy wykazali się szczególną inicjatywą i włączyli się w obchody tegorocznego święta otwartych zabytków. Przez dwa weekendy września we wszystkich województwach można było wziąć udział w około 1000. wydarzeń kulturalno-edukacyjnych.

 

Wieczór uświetnił występ zespołu Mikromusic. Uroczystość poprzedzona została warsztatami z  zakresu nowych mediów,  promocji wydarzeń, prawa autorskiego i archiwizacji lokalnego dziedzictwa.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. Polska włączyła się do akcji w 1993 r. Ideą towarzyszącą co roku EDD jest przybliżanie społeczeństwu wspólnego dziedzictwa kulturowego.

 

Ogólnopolskim koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, regionalnym ­- Biuro Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, którego przedstawiciele wzięli udział we wtorkowej gali.

 

KK, oprac. ms

fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa

Relacja z Gali EDD znajduje się również na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa – link do strony.

Relacje z wydarzeń organizowanych w woj. podlaskim w ramach tegorocznych EDD w dziale Kultura – zakładka EDD - link do strony.

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook