Dodana: 16 wrzesień 2018 08:44

Zmodyfikowana: 16 wrzesień 2018 08:44

EDD w Wigrach. Obchody 350-lecia przybycia ojców Kamedułów

15 i 16 września (sobota-niedziela) to dni poświęcone prezentacji dziedzictwa kamedulskiego. W bieżącym roku obchodzony jest jubileusz 350-lecia przybycia nad Wigry ojców Kamedułów.

Ilustracja do artykułu IMG_1226.JPG

W ramach sobotnich (15.09) obchodów w Klasztorze Pokamedulskim odbędzie się sesja naukowa Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego nt. dziedzictwa kamedulskiego.

W niedzielę, w godzinach rannych (9:00 – 10:30), w Domu Królewskim zabytkowego Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach zaplanowane są trzy krótkie prelekcje historyków, potem zwiedzanie obiektu z przewodnikami, udział w mszy św., a następnie (do wieczora) objazd terenowy - zwiedzanie autokarem kilku folwarków, obiektów i miejsc pokamedulskich (m.in. Czerwony Folwark, Kuków Folwark, Folwark Hutta, Jeleniewo, Żubronajcie, Suwałki).

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Na 16 września, na objazd terenowy, ze względu na limit miejsc, jest konieczność wcześniejszego zgłoszenia udziału (do 10.09.2018 r, na podstawie karty uczestnictwa, mail: beata.bordzio@powiat.suwalski.pl).


Szczegółowy program EDD w Wigrach:

15 września 2018 (sobota), Klasztor Pokamedulski w Wigrach

9:30 – 16:00 Sesja naukowa Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego nt. dziedzictwa kamedulskiego
Organizatorzy: Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Archiwum Państwowe w Suwałkach, Fundacja Wigry Pro

Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński: Życie codzienne kamedułów wigierskich od założenia do kasaty konwentu.
Ks. Łukasz Kordowski, Kameduli wigierscy i ich rola kulturotwórcza na Suwalszczyźnie.
Ks. dr Ryszard Sawicki, Biskupstwo wigierskie i jego dziedzictwo historyczno-pastoralne.
Dr hab. Joanna Maria Walendzik-Stefańska, prof. ASP Warszawa, Problemy przestrzenne i plastyczne rewitalizacji obiektów pokamedulskich w Polsce i na świecie.
Melchior Jakubowski, Nowożytne wyposażenie kościołów w Wigrach, Magdalenowie i Suwałkach.
S. dr Blanka Szymańska OSB, Wigry – serce Szlaków Papieskich Diecezji Ełckiej.
Sławomir Filipowicz, Między sacrum a profanum, czyli blaski i cienie działalności kamedułów Eremu Wyspy Wigierskiej.
Marek Sidor, Działalności Krzysztofa Paca jako dobroczyńcy kamedułów.
Grzegorz Kubaszewski, Kameduli wigierscy w polskich i litewskich zbiorach archiwalnych


16 września 2018 (niedziela), Klasztor Pokamedulski w Wigrach

8:30 rejestracja i catering kawowy
9:00 – 11:00 blok prezentacji multimedialnych (sala konferencyjna Domu Królewskiego):

Melchior Jakubowski: Wigierskie dobra kamedulskie (9:00 – 9:30)
Andrzej Matusiewicz: Losy dóbr kamedulskich po kasacie konwentu. Folwarki kamedulskie (9:30 – 10:00)
Maciej Ambrosiewicz: Wpływ wigierskich kamedułów na suwalską onomastykę (10:00 – 10:30)
10:30 – 11:30 zwiedzanie Klasztoru w Wigrach (prowadzenie: dr Maciej Ambrosiewicz i dr Melchior Jakubowski)
11:30 – 12:30 ciepły poczęstunek (Refektarz Domu Królewskiego)
12 – 13:00 msza św.
od 13:00 objazd terenowy dóbr wigierskich (autobus) z prowadzeniem: M. Jakubowskiego, A. Matusiewicza i M. Ambrosiewicza: Magdalenowo, Czerwony Folwark, Żubronajcie (spacer pieszy ok. 1 km), Jeleniewo, Kuków Folwark, Suwałki, na koniec: Folwark Hutta (tu zwiedzanie obiektów oraz spotkanie z właścicielem Maciejem Kotowiczem z krótką prezentacją nt. podróży do polskich i włoskich obiektów kamedulskich oraz ciepły poczęstunek). 20:30 wyjazd z Huty i powrót do Wigier.
ok. 21:30 planowany czas zakończenia (powrót autobusem do Suwałk)

Partnerzy organizacyjni powiatowych EDD 2018: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Gminna Biblioteka Publiczna z Raczek, Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Fundacja Wigry Pro.

Koordynatorem krajowym EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

facebook