Kultura i dziedzictwo

 • Mapa turystyczna Suwalszczyzny

  2007-05-16 08:15:59

  Agencja „TD” Wydawnictwo Turystyczne wprowadziło do sprzedaży nową publikację „Suwalszczyzna - mapa turystyczna 1:100 000”.

 • Jasionówka „miejscowość”' Bogorii

  2007-05-15 06:20:37

  Ukazała się książka "Jasionówka 'miejscowość' Bogorii" autorstwa Jana Hryniewickiego.

 • Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim

  2007-02-14 10:46:58

  Nakładem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ukazała się książka „Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne”.

 • Świat dawnego Korycina

  2007-02-09 10:29:41

  W ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe – kultury Europy, kultury regionów” została wydana publikacja „Świat dawnego Korycina” autorstwa Jolanty Muszyńskiej, Urszuli Wróblewskiej i Artura Konopackiego, opieka naukowa prof. dr hab. J. Nikitorowicz, Białystok 2006.

 • Kuchnia kresowa z Podlasia

  2007-02-02 08:01:38

  “Kuchnia kresowa z Podlasia” Adrianna Ewa Stawska, Dom Wydawniczy Benkowski, Białystok 2006.

 • Halina Kozak, Dzieje Czarnej Wsi Kościelnej, Białystok 2006

  2007-01-30 10:15:05

   

 • Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej

  2006-12-19 08:01:55

   W czerwcu 2006 r. nakładem Oficyny Wydawniczej Forest ukazał się album „Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej”, który zapoczątkował rocznicowe obchody powstania BPN.

 • Zachodnie losy Polaków

  2006-12-01 09:50:52

  “Zachodnie losy Polaków”, wybór Stanisław Zagórski, Oficyna Wydawnicza “Stopka”, Łomża t. 1 i 2 - 1997, t. 3 - 1999. 

 • Od kulturozbieractwa do internetu

  2006-11-15 11:52:10

  “Przełom wieków. Od kulturozbieractwa do internetu”, Bronisław Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza “Stopka”, Łomżyńskie Towarzystwo naukowe im. Wagów, Łomża 2002.

 • Siedem granic, osiem kultur i Europa

  2006-11-06 14:34:12

  “Siedem granic, osiem kultur i Europa”, wstęp Janusz Tazbir, red. Bronisław Gołębiowski, wybór Stanisław Zagróski, Oficyna Wydawnicza “Stopka”, Łomża 2001.

facebook