Dodana: 17 czerwiec 2010 10:23

Zmodyfikowana: 17 czerwiec 2010 10:23

Rusza projekt "Żyjemy Razem"

Głównym organizatorem i koordynatorem projektu „Żyjemy razem” jest Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Celem projektu jest przede wszystkim szeroko rozumiana edukacja zmierzająca do uświadomienia mieszkańcom województwa podlaskiego jak i innych regionów Polski, że dzięki  dialogowi pomiędzy ludźmi różnych wyznań, narodowości, ras, różnych poglądów, ludźmi biednymi i bogatymi, zdrowymi i niepełnosprawnymi, ludźmi z miasta i  ze wsi, starymi i młodymi - możliwa jest bezkonfliktowa koegzystencja tych zróżnicowanych grup. Każdy z nas jest inny, ale żyjemy razem na tej ziemi, pod jednym niebem i powinniśmy się nawzajem szanować.

W ramach projektu realizowane będą:
• warsztaty,
• wystawy,
• imprezy towarzyszące, takie jak spektakle, koncerty, działania uliczne, konkursy itd,
• wydawnictwa,
• nagrania telewizyjne.

W projekcie bierze udział 12 wyłonionych w konkursie ofert instytucji i jednostek, które zrealizują w jego ramach własne zadania – warsztaty edukacyjno-plastyczne:

* Muzeum Podlaskie w Białymstoku - warsztaty „Żyjemy razem we wzajemnym poszanowaniu”
* Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” – „Terytoria inności”
* Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach „Żyjemy Razem – warsztatowe spotkania
   międzykulturowe”
* Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu – Warsztaty dla młodzieży „Spotkanie z kulturą
   Romów”
* Białostocki Ośrodek Kultury – Cykl warsztatów na temat wielokulturowości pt. „Kot dla
   tolerancji”
* Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach -  „Szlakiem dziedzictwa
  społeczności żydowskiej Bielska Podlaskiego”
* Hajnowski Dom Kultury – „Zmieniamy świat zaczynając od siebie”
* Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży – „Ja, Ty, On czyli My”
* Siemiatycki Ośrodek Kultury – „Żyjemy razem – Siemiatycze miastem wielu kultur”
* Fundacja Miasto z Suwałk  - „Miejskie wariacje”
* Sokólski Ośrodek Kultury – „Nade wszystko człowiek”
* Grajewska Izba Pamięci w Grajewie – „Żyjemy Razem”

Po zakończeniu cyklu warsztatów wyłonione zostaną najlepsze prace, które znajdą się na wielkoformatowej wystawie prezentowanej w pierwszej kolejności w 12 miejscowościach naszego województwa. Otwarciom wystaw towarzyszyć będą koncerty, spektakle, akcje uliczne, lekcje tolerancji w szkołach itp.
DKiDzN  planuje również wydanie katalogu, zawierającego  opis  projektu, zdjęcia z warsztatów, z inauguracji wystaw w poszczególnych miejscowościach itd. Powstanie również dokumentacja filmowa zrealizowana przez TV Białystok. Oprócz TV Białystok, patronat nad projektem objęli Gazeta Wyborcza oraz Suwalski Serwis Informacyjny.

facebook