Dodana: 1 wrzesień 2010 09:57

Zmodyfikowana: 1 wrzesień 2010 09:57

Żyjemy razem - podsumowanie projektu

Celem projektu jest przede wszystkim szeroko rozumiana edukacja zmierzająca do uświadomienia mieszkańcom województwa podlaskiego jak i innych regionów Polski, że dzięki  dialogowi pomiędzy ludźmi różnych wyznań, narodowości, ras, różnych poglądów, ludźmi biednymi i bogatymi, zdrowymi i niepełnosprawnymi, ludźmi  z miasta i  ze wsi, starymi i młodymi - możliwa jest bezkonfliktowa koegzystencja. Każdy z nas jest inny, ale żyjemy razem na tej ziemi, pod jednym niebem i powinniśmy się nawzajem szanować.

W ramach projektu realizowane były:
• warsztaty,
• wystawy,
•  koncerty, spektakle,
• wydawnictwa,
• nagrania telewizyjne.

W pierwszym etapie projekt realizowany był w 12 miejscowościach województwa podlaskiego, gdzie koordynatorami warsztatów dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa, były:
1. w  Białymstoku  – Białostocki Ośrodek Kultury, Centrum im. Ludwika Zamenhofa,
2. w Bielsku  Podlaskim  – Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach,
3. w Grajewie – Grajewska Izba Historyczna,
4. w  Hajnówce – Hajnowski Dom Kultury,
5. w Krynkach – Gminny Ośrodek Kultury,
6. w  Łomży -  Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych,
7. w  Siemiatyczach – Siemiatycki Ośrodek Kultury,
8. w  Sejnach – Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”,
9. w Sokółce – Sokólski Ośrodek Kultury,
10. w Supraślu – Centrum  Kultury i Rekreacji,
11. w  Suwałkach – Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki,
12. w  Tykocinie – Muzeum Podlaskie, Oddział w Tykocinie.

Pod okiem artystów plastyków i z pomocą znawców problematyki wielokulturowości powstały, w ramach warsztatów  prace plastyczne, z których najlepsze, wybrane prze komisję w składzie: prof. Andrzej Strumiłło , Krzysztof Czyżewski, Jarosław Perszko (przewodniczący) złożyły się na   wielkoformatową, przestrzenną wystawę prezentowaną  w warunkach miejskich – na wolnym powietrzu. Wystawie prezentowanej w centralnych punktach miejscowości towarzyszyć będą  koncerty, występy, spektakle, filmy, dyskusje, promocje wydawnictw,  akcje  uliczne, lekcje  tolerancji w szkołach i wiele innych działań, w zależności od inwencji  organizatorów. Wystawa trwać będzie w każdej z miejscowości ok. 1 tygodnia.

Wystawom  w różnych miejscowościach towarzyszy folder z informacją o przebiegu warsztatów w 12 miejscowościach oraz z bajką o kocie Kolorze.
Wystawa będzie wędrować po województwie podlaskim i (może w przyszłości) po Polsce.
Wystawa „Żyjemy Razem” prezentowana  była już w Grajewie, Siemiatyczach i Krynkach. W I poł. Sierpnia w Suwałkach, II poł. Sierpnia – w Sokółce, a następnie kolejno: w Białymstoku, Łomży i Hajnówce. W przyszłym roku – w kolejnych 5 miejscowościach.

Zapraszamy, zachęcamy, namawiamy do obejrzenia tej wystawy. Przecież żyjemy razem!  Główny organizator i koordynator projektu „Żyjemy razem” – Departament Kultury  i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  w Białymstoku. 

facebook