Dodana: 26 sierpień 2022 12:38

Zmodyfikowana: 26 sierpień 2022 12:38

„Wydanie cyfrowego albumu Tykocin – dziedzictwo Jana Klemensa Branickiego” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 25 sierpnia 2022 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wydanie cyfrowego albumu Tykocin – dziedzictwo Jana Klemensa Branickiego” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Tykocin

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: joanna.brejnak@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 26 sierpnia 2022 r. do dnia
1 września 2022 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook