Dodana: 29 styczeń 2021 10:37

Zmodyfikowana: 29 styczeń 2021 10:55

Konkurs na rzecz mniejszości narodowych oraz dziedzictwa narodowego

Już od poniedziałku (01.02) m.in. organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o pieniądze na organizację przeglądów, konkursów, festiwali czy przedsięwzięć rocznicowych związanych z budowaniem niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. W czwartek (28.01) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert w tej sprawie.

Grafika z informacją o 400 tys. zł na inicjatywy kulturalne.

Jednym z celów konkursu jest realizacja przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla zachowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu, ochrony elementów tradycyjnej kultury i tożsamości narodowej. Działania podjęte w projektach mają również za zadanie zbudowanie dialogu wśród grup mniejszości narodowych i etnicznych.

- Kolejny już raz możemy przeznaczyć pieniądze na inicjatywy kulturalne w województwie. Te działania przysłużą się promocji naszego wielokulturowego regionu. Takie projekty bardziej zintegrują, mieszkańców co pozwoli na budowanie dialogu wśród grup mniejszości narodowych i etnicznych – powiedział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

W konkursie będzie można uzyskać wsparcie na następujące działania:

  • Wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz języka regionalnego mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego – zorganizowanie imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości, np. przeglądów zespołów folklorystycznych, regionalnych, konkursów poezji. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania to 200 000 zł.
  • Wspieranie inicjatyw służących zachowaniu tożsamości narodowej, popularyzacji i ochronie elementów tradycyjnej kultury ze szczególnym uwzględnieniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa – np. organizacja przeglądów, festiwali, wystaw jak też udział grup rekonstrukcyjnych w obchodach rocznic wydarzeń historycznych, uroczystości i przedsięwzięć rocznicowych związanych z budowaniem niepodległości, suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania to 200 000 zł.

Konkurs obejmuje zadania publiczne, które mają być realizowane w terminie: 19.04.202031.12.2021 r.

Z przyznanych dotacji będzie można pokryć wiele różnych kosztów – wynagrodzenia trenerów, ekspertów, wydatki związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania np. materiały szkoleniowe, wynajem sal czy sprzęt niezbędny dla beneficjentów do prowadzenia zajęć.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis Witkac.pl, po wcześniejszym założeniu konta w systemie.

1. Termin złożenia ofert elektronicznie w systemie Witkac.pl: 1.02–23.02.2021 r.
2. Termin złożenia potwierdzeń ofert w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami: 1.02–26.02.2021 r.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Katarzyna Korycka, dyrektor Biura Dziedzictwa Narodowego (BDN) UMWP, tel.: 85 66 54 537.


tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Małgorzata Półtorak

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook