Dodana: 28 marzec 2018 09:59

Zmodyfikowana: 28 marzec 2018 09:59

Samorząd województwa przyznał dotacje na renowację zabytków - 2018 r.

Podczas XLVI sesji sejmiku (26.03) radni wojewódzcy podjęli uchwałę o przyznaniu 600 tys. złotych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach z obszaru naszego województwa. Dzięki tym pieniądzom zostaną wyremontowane m.in. organy Stanisława Dłużewskiego w Kościele Ewangelicko - Augsburskim w Suwałkach, dach w zabytkowej kamienicy w Łomży, przeprowadzona zostanie konserwacja ikony Chrystusa Wielkiego Kapłana z Cerkwi w Kożanach.

Ilustracja do artykułu fot M.Mruczek.jpg

Konkurs na przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiekcie wpisanym w rejestr zabytków przeprowadzono od 9 stycznia do 9 lutego 2018 r. Ogółem złożono 49 wniosków na kwotę wnioskowaną ponad 2,5 mln. zł.  Komisja konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 23 zadania na kwotę 600 tys. zł.

Oto niektóre z nich:
- konserwacja ołtarza bocznego z obrazem biczowania Chrystusa znajdującego się w Kościele Parafialnym pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku,
- wymiana stolarki okiennej i bramy w zabytkowej kamienicy prywatnych właścicieli przy ul. Mickiewicza w Suwałkach,
- renowacja zabytkowych organów Stanisława Dłużewskiego, stanowiących wyposażenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Suwałkach,
- konserwacja polichromii stropu Kościoła Św. Jana Chrzciciela w Turośli – II etap,
- konserwacja ikony Chrystusa Wielkiego Kapłana z Cerkwi parafialnej Podwyższenia Świętego Krzyża w Kożanach, remont elewacji ściany wschodniej zabytkowego Kościoła Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży,  konserwacja i renowacja XVIII-wiecznych ołtarzy bocznych w Kościele Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Bpa i M. w Narwi,
- wymiana więźby i pokrycia dachowego w zabytkowej kamienicy w Łomży,
- prace renowacyjno-konserwatorskie dawnego szpitala wojskowego przy ulicy Polowej w Łomży.

W załączeniu uchwała sejmiku województwa podlaskiego wraz z pełną listą dofinansowanych zadań.

 

fot.M.Mruczek

oprac.ak

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook