Dodana: 6 lipiec 2021 13:13

Zmodyfikowana: 7 lipiec 2021 08:32

Rekordowa kwota z budżetu samorządu województwa na podlaskie zabytki

Do 3 mln złotych wzrósł budżet na prace remontowe i konserwatorskie przy podlaskich zabytkach. Radni wojewódzcy podjęli decyzję w tej sprawie podczas obrad w poniedziałek, 26 kwietnia br. Dofinansowanie otrzyma 65 obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Grafika z napisem: wspieramy podlaskie zabytki

Początkowo w budżecie województwa na 2021 r. zarezerwowano 2 mln zł na remonty i konserwacje zabytków. W związku z dużą liczbą wniosków, dotyczących obiektów wymagających niezwłocznej interwencji, radni wojewódzcy zdecydowali o zwiększeniu środków do 3 mln złotych.

Dzięki temu dofinansowanie otrzymają wszyscy wnioskodawcy, których oferty zostały zarekomendowane przez komisję konkursową w konkursie o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, remontowe lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

- Zależało nam bardzo, aby jak najwięcej zabytków wymagających renowacji otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego. Są to prace pilne i nie należy ich odsuwać w czasie. Tak jak niejednokrotnie podkreślałem: dbałość o pomniki historii jest dla samorządu województwa zadaniem priorytetowym. Musimy szczególną opieką otaczać perły naszej kultury. Cieszę się, że radni sejmiku uważają tak samo i zagłosowali za przekazaniem dotacji z budżetu województwa na podlaskie zabytki – mówił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Marszałek podkreślił, że prace przy zabytkach są bardzo kosztowne i najczęściej przekraczają możliwości finansowe ich zarządców czy właścicieli.

- Bez wsparcia środków zewnętrznych remonty i renowacje tych obiektów byłyby praktycznie niemożliwe. To skazałoby je na powolne niszczenie. Do tego nie możemy dopuścić – dodał.

Wśród 65 podlaskich zabytków, których remont zostanie dofinansowany znalazł się m.in. dawny klasztor Dominikanów w Różanymstoku (XVII w.). Na prace ratunkowo – konserwatorskie części elewacji przeznaczono dofinansowanie w wysokości 65 tys. złotych. Natomiast 100 tys. zł. otrzyma parafia p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym. Pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowego wystroju malarskiego, elementów drewnianych i metalowych zakrystii i pomieszczeń przy prezbiterium w kościele parafialnym. Również 100 tys. zł otrzyma Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu na remont dachu i wymianę pokrycia dachowego w części budynków klasztornych.

Ponadto w czerwcu br. Sejmik Województwa Podlaskiego podjął decyzję o dwóch projektów po rezygnacji jednego z Beneficjentów. Na ten cel przeznaczono kwotę 35 tys. zł. Remonty rozpoczną się w zabytkowej Cerkwi Cmentarnej p.w. św. Onufrego w Strykach oraz w Kościele pw. Świętej Trójcy w Supraślu. Kwota z budżetu województwa przeznaczona na konkurs tj. 3 mln zł nie uległa zmianie.

Listy z dofinansowanymi zabytkami znajdują się w załączeniu.

 

Aneta Kursa
red.: Izabela Smaczna-Jórczykowska

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook