Dodana: 6 lipiec 2021 11:54

Zmodyfikowana: 6 lipiec 2021 11:58

Przyznano dotacje na renowacje podlaskich zabytków w 2020 r.

Samorząd województwa kolejny raz przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach z województwa. Dzięki tym pieniądzom zostaną wyremontowane m.in. Kościół pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie, Pomnik Stefana Czarnieckiego w Tykocinie czy Pałac Hasbacha.

Grafika dotycząca konkursu

Konkurs trwał od 30 stycznia do 1 marca 2020 roku. Zabytek musiał być wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z budżetu samorządu województwa wyniosła 2,4 mln zł.

O pieniądze mógł się starać każdy, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku. Można było je przeznaczyć na szereg prac, m.in.: opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego czy zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru.

W ramach konkursu wsparcie otrzymało 45 zabytków. Wśród obiektów, które zostaną wyremontowane można wymienić: Kościół pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie, Pomnik Stefana Czarnieckiego w Tykocinie, Cerkiew Parafialna p.w. Zaśnięcia N.M.P. w Boćkach czy Pałac Hasbacha. W załączeniu znajduje się tabela z pełną listą dofinansowanych projektów.

Informacji w sprawie konkursu udziela Biuro Dziedzictwa Narodowego pod nr tel. 85 66-54-510, 85 66-54-858.

Edyta Chodakowska-Kieżel

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook