Dodana: 18 kwiecień 2019 08:05

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2019 08:17

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne. Chrześcijanie wspominają Mękę i Zmartwychwstanie Pańskie

Wielki Czwartek jest upamiętnieniem Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożył ze swoimi uczniami. Jest to też dzień ustanowienia sakramentów kapłaństwa i eucharystii.

Pomnik Chrystusa pochylającego głowę.

Uroczystości Wielkiego Czwartku otwiera nabożeństwo Krzyżma świętego, celebrowane w kościołach katedralnych przez biskupa i prezbiterów danej diecezji. Biskup święci oleje chorych, katechumenów i święte krzyżmo. Kapłani zabierają nowe oleje do swoich parafii, stare zaś się spala.

Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i krew, a następnie dał apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia Jezus ustanowił dwa sakramenty – kapłaństwo i eucharystię.

Msza Wieczerzy Pańskiej pozostaje "niezakończona" – nie ma podczas niej błogosławieństwa wiernych i rozesłania, a Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Ciemnicy, Liturgia jest kontynuowana w Wielki Piątek.

Liturgii wielkoczwartkowej towarzyszy również obrzęd umywania stóp. Podczas uroczystości biskupi myją nogi dwunastu kapłanom, na pamiątkę ewangelicznego wydarzenia, kiedy to Jezus umył nogi swoim uczniom.

Pierwszy dzień Triduum Paschalnego trwa do liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek wieczorem, kiedy to zaczyna się drugi dzień Triduum Paschalnego. On z kolei kończy się w sobotni wieczór w momencie rozpoczęcia uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna trzeci dzień Triduum - Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego triduum rozumie się jako trzy etapy misterium odkupienia. Etap pierwszy - pożegnalna uczta, czyli Ostatnia Wieczerza, oraz zapowiedź ofiary; etap drugi - wydarzenia Wielkiego Piątku zakończone śmiercią Chrystusa na krzyżu; etap trzeci - spoczynek w grobie i zmartwychwstanie.

oprac.ak

facebook