Dodana: 24 luty 2015 14:26

Zmodyfikowana: 24 luty 2015 14:26

Ogólnopolski projekt Wojewody Podlaskiego zainaugurowany w Mszczonowie

Minister Administracji i Cyfryzacji, Andrzej Halicki, w Hotelu Panorama w Mszczonowie k. Warszawy otworzył spotkanie inaugurujące projekt Wojewody Podlaskiego „Rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych usług w urzędach administracji rządowej RP”.

W spotkaniu udział wzięło ponad 120 przedstawicieli Partnerów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (PUW), którzy wdrażają jednolity system elektronicznego zarządzania dokumentami autorstwa PUW: urzędy wojewódzkie, ministerstwa, urzędy centralne, szkoły wyższe (aktualna lista Partnerów PUW znajduje się na stronie http://ezd.gov.pl). Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach ogólnopolskiego projektu planowany jest m.in. rozwój użytkowanego przez administrację rządową RP jednolitego systemu EZD PUW, będącego własnością Skarbu Państwa i rozwijanego przez Zespół PUW na zasadach niekomercyjnych. Użytkownikami jednolitego systemu jest już ponad 200 urzędów administracji rządowej RP różnego szczebla, 9 ministerstw podpisało dotychczas porozumienie o współpracy, a z systemu produkcyjnie na co dzień korzysta ponad 24 000 urzędników. Projekt o wartości 10 mln PLN zakończy się pod koniec bieżącego roku, w trakcie którego poza samym rozwojem systemu przeprowadzone będą warsztaty i konsultacje na terenie całej Polski.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook