Dodana: 25 maj 2015 13:22

Zmodyfikowana: 25 maj 2015 13:22

Szczyt Partnerstwa Wschodniego: rozmowy o liberalizacji ruchu wizowego

Szefowa polskiego rządu wzięła udział w dwudniowym IV Szczycie Partnerstwa Wschodniego w stolicy Łotwy, Rydze.

Premier Ewa Kopacz powiedziała, że jest zadowolona z ustaleń szczytu. Jak mówiła tuż po zakończeniu rozmów, najważniejsze były 2 cele, które znalazły odzwierciedlenie  w deklaracji końcowej.

"Pierwszy z nich pozwala jednoznacznie odebrać, że aspiracje europejskie państw Partnerstwa Wschodniego będą realizowane, a drugi, że polityka liberalizacji wiz będzie przyspieszona" - mówiła premier Ewa Kopacz w Rydze.

Chodzi o złagodzenie przepisów dotyczących ruchu wizowego w stosunku m.in. do obywateli Gruzji i Ukrainy. Jak dodała, to od tych krajów będzie zależało, kiedy wizy zostaną zniesione. "Państwa muszą przyspieszyć i spełnić postawione przed nimi kryteria. Wówczas Unia Europejska będzie gotowa na taki krok" - mówiła premier.

Szczyt Unia Europejska -  kraje Partnerstwa Wschodniego

Szczyt Partnerstwa Wschodniego rozpoczął się w czwartek. Uczestniczą w nim głowy państw i szefowie rządów krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego oraz przedstawiciele instytucji UE:

Przewodniczący Rady Europejskiej - Donald Tusk,
Przewodniczący Komisji Europejskiej - Jean Claude Juncker,
Wysoka Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa - Federica Mogherini,
Komisarz ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa - Johannes Hahn.

Szczyty Partnerstwa Wschodniego odbywają się co 2 lata. Pierwszy miał miejsce w Pradze w maju 2009 r. Następny w Warszawie we wrześniu 2011 r. Ostatni szczyt miał miejsce w Wilnie w listopadzie 2013 r.

O Partnerstwie Wschodnim

Partnerstwo Wschodnie to polityka zagraniczna Unii Europejskiej, uruchomiona w 2009 r., skierowana do sześciu państw Europy Wschodniej: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy. Inicjatorami utworzenia tej polityki były Polska i Szwecja.

Celem Partnerstwa Wschodniego jest zbliżenie państw partnerskich do Unii Europejskiej poprzez pogłębioną współpracę w oparciu o unijne wartości, normy i standardy.

Partnerstwo Wschodnie rozwija się dwutorowo: w wymiarze dwustronnym koncentruje się na umacnianiu relacji poszczególnych państw z Unią Europejską, wymiar wielostronny zaś odnosi się do wyzwań wspólnych dla wszystkich partnerów.


Za: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook