Dodana: 3 grudzień 2018 11:45

Zmodyfikowana: 4 grudzień 2018 13:02

W Katowicach trwa szczyt klimatyczny

Hasło tegorocznego szczytu brzmi: „Changing together”. W wydarzeniu bierze udział ponad 150 delegacji państwowych oraz kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli rożnych środowisk eksperckich i pozarządowych. Szczyt klimatyczny ONZ – COP24 w Katowicach potrwa od 2 do 14 grudnia. Konferencję zainaugurował Prezydent RP Andrzej Duda

Ilustracja do artykułu dwnld2044482512.jpg

Konferencja COP24 - 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu to największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Szczyt Liderów z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy

COP-24 rozpoczął się od Szczytu Liderów, który otworzył Prezydent RP Andrzej Duda, inaugurąc tym samym obrady całej Konferencji.
 Jak poinformował szef gabinetu Krzysztof Szczerski, głównymi przesłaniami  prezydenckiego wystąpienia będą m.in. promowanie wartości solidarności międzypaństwowej, przedstawienie polskich osiągnięć w polityce klimatycznej oraz nakreślenie polskich priorytetów względem tegorocznej Konferencji stron.

- Prezydent RP weźmie również udział w sesji Szczytu Liderów nt. „Just transition”, podczas której podpisana zostanie deklaracja poświęcona zapewnieniu sprawiedliwego i solidarnego przekształcenia modelu gospodarczego, które pozwoli ochronić klimat przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa ekonomicznego państw, rozwoju gospodarczego i wartościowych miejsc pracy - zapowiedział minister Szczerski - Polska jest dziś przykładem kraju, który taką politykę prowadzi - podkreślił.

Polskie deklaracje

Polska planuje także przedłożyć dwie inne – poza „Just Transition” – deklaracje, stanowiące istotny wkład w globalną politykę ochrony klimatu.
Będą to:
- Partnerstwo na rzecz działań w kierunku rozwoju elektromobilności i zeroemisyjnego transportu -„Driving Change Together Partnership” -  dedykowane kwestii zmiany technologicznej i organizacyjnej w stronę transportu zeroemisyjnego. Emisja pochodząca z transportu stanowi blisko 15% globalnej emisji i Śląska Deklaracja Ministerialna „Lasy dla klimatu” dotycząca zachowania i zwiększania zasobów węgla w pochłaniaczach i rezerwuarach gazów cieplarnianych do roku 2050 oraz wskazująca na kluczową rolę pochłaniaczy w osiągnięciu celu wyznaczonego przez Porozumienie paryskie.

Szczyt Liderów stwarza także okazje do spotkań bilateralnych z prezydentami i premierami państw przybyłych do Katowic.  Jak poinformował szef prezydenckiego gabinetu - ich tematem będzie polityka klimatyczna, problemy globalne oraz kwestie dwustronne. Andrzej Duda zaplanował kilkanaście spotkań bilateralnych m.in. z Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterresem, które będzie poświęcone polityce globalnego bezpieczeństwa.

 

Swój udział w Szczycie potwierdziło kilkadziesiąt głów państw i szefów rządów z całego świata, w tym 29 prezydentów i monarchów oraz 7 ministrów spraw zagranicznych i 82 ministrów środowiska. Obecna będzie również Przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych María Fernanda Espinosa.

 

3 grudnia w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, odbędzie się uroczysty koncert związany z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i inauguracją Szczytu COP24.

 

źródło: www.prezydent.pl
oprac.ak

 

facebook