Dodana: 8 luty 2020 15:00

Zmodyfikowana: 8 luty 2020 15:01

W Białowieży podpisano polsko-białoruskie porozumienie dot. wód transgranicznych

Porozumienie ma na celu ochronę i racjonalne użytkowanie wód transgranicznych, polepszenie ich jakości, zachowanie i jeśli to konieczne odbudowę ekosystemów. Dokument podpisali Anna Moskwa, podsekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Andrei Khmel, z-ca Ministra Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi.

Ilustracja do artykułu 729x308.jpg

Współpraca obu państw w zakresie ochrony i użytkowania wód transgranicznych będzie wieloaspektowa. Prowadzone będą m.in. :

-hydrologiczne i hydrogeologiczne obserwacje i badania, uzgadniany monitoring wód w celu określenia ich jakości i ilości;

-sporządzane bilanse wodnogospodarcze z uwzględnieniem jakości i ilości zasobów wodnych;

-szczególną rolę odgrywać będzie ochrona wód przed zanieczyszczeniem i nadmiernym poborem, identyfikacja zanieczyszczeń i oddziaływań wpływających na jakość wód;

-ochrona przed powodziami i negatywnym oddziaływaniem zjawisk lodowych;

-przeciwdziałanie zjawisku suszy;

-wspólne użytkowanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach granicznych;

-zabezpieczenie warunków nawigacyjnych na wodach granicznych czy utrzymywanie naturalnego biegu koryt rzek granicznych.

Spotkanie podczas którego podpisano porozumienie odbyło się 7.02. w Białowieży. 

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi  Śródlądowej
oprac.ak

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook