Dodana: 5 luty 2020 13:25

Zmodyfikowana: 5 luty 2020 13:28

Marszałek Sejmu ogłosiła datę wyborów prezydenckich. Do urn pójdziemy 10 maja

– Zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 289 § 1 i art. 290 ustawy Kodeks wyborczy zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Termin przeprowadzenia wyborów wyznaczam na niedzielę 10 maja 2020 r. – poinformowała we środę (05.02) marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Ilustracja do artykułu LB1_1823.view.jpg

Postanowienie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Będzie to formalny początek kampanii wyborczej.

Do podpisanego postanowienia dołączony jest kalendarz wyborczy, pozytywnie zaopiniowany przez Państwową Komisję Wyborczą.

Zgodnie z Konstytucją, Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym na pięcioletnią kadencję. Ponownie może być wybrany tylko raz. Na Prezydenta RP może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Na Prezydenta RP wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.

 

źródło: www.sejm.gov.pl 
fot.Kancelaria Sejmu/ Łukasz Błasikiewicz
oprac.ak


facebook