Ogłoszenia sport

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu regaty.jpg
  2018-08-06 10:01:58

  Dnia 3 sierpnia 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Yacht Club „ARCUS” w Łomży pn. „Regaty Samorządowe o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego”.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

  2018-06-20 08:32:34

  Dnia 19 czerwca 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratunkowego”.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu pobrane.jpeg
  2018-05-08 11:25:58

  Dnia 27 kwietnia 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundacje Nowa Wola pn. „Integracyjne Spotkanie Sportowe „Dobra Wola”.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu sztafeta.jpg
  2018-05-08 11:24:03

  Dnia 7 maja 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suwałkach pn. „PZLA Mistrzostwa Polski w Wielobojach i Sztafetach”.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu crashball.jpeg
  2018-05-08 11:22:26

  Dnia 7 maja 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywności Sportowej „Atena” pn. „CrashBall – Sportowa Integracja”.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu kayaking-1149886_960_720 (1).jpg
  2018-04-10 13:36:53

  Dnia 9 kwietnia 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok pn. „5 Międzynarodowe Zawody w Kajakarstwie Memoriał im. Ireneusza Skowrońskiego”

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert. Realizacja zawodów ogólnopolskich o wejście do II ligi Piłki Siatkowej

  Ilustracja do artykułu siatkowka1.jpg
  2018-04-04 12:36:49

  Dnia 29 marca 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Bestios pn. „Realizacja zawodów ogólnopolskich o wejście do II ligi Piłki Siatkowej”.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu karate200.png
  2018-03-29 14:20:34

  Dnia 28 marca 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate pn. „Ogólnopolski Międzynarodowy Puchar International Budokai”

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert „Organizacja Pucharu Polski Seniorów i Juniorów w Sumo”

  2018-02-20 10:11:20

  Dnia 16 lutego 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy „PODLASIE” pn. „Organizacja Pucharu Polski Seniorów i Juniorów w Sumo”

 • Aktywne odkrywanie dziedzictwa kulturowego wiosek tematycznych regionu Puszczy Białowieskiej – otwarty konkurs ofert

  2018-02-06 11:08:00

  W dniu 02 lutego 2018 r. Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywne odkrywanie dziedzictwa kulturowego wiosek tematycznych regionu Puszczy Białowieskiej” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook