Samorząd

 • Sejmik Województwa Podlaskiego potępił atak Rosji na Ukrainę

  Radni podczas sesji
  2022-02-28 15:26:58

  Radni wojewódzcy przyjęli jednogłośnie w poniedziałek, 28 lutego, stanowisko w sprawie inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Potępili w nim agresję rosyjską, wyrazili solidarność z narodem ukraińskim i zadeklarowali mu pomoc.

 • Konkursy finansowane z budżetu województwa. Przypominamy o trwających naborach

  banknoty stuzłotowe trzymane w dłoniach
  2022-02-21 09:10:58

  Pielęgnowanie dziedzictwa narodowego, nagradzanie osiągnięć sportowców, wyposażenie jednostek OSP oraz wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych na wsi – to zadania, które planuje wesprzeć w 2022 roku samorząd województwa. Finanse na działania o takim charakterze można zdobyć składając wniosek albo ofertę w ramach ogłoszonych konkursów.

 • Pomoc w powrocie na rynek pracy

  Dotacja na aktywizację zawodową
  2022-06-22 10:57:33

  Osoby w trudnej sytuacji m.in. bezrobotni, osoby bierne zawodowo i seniorzy podniosą swoje kompetencje zawodowe i zyskają szansę na znalezienie pracy. To cel projektu, na który zarząd województwa przyznał dotację z funduszy europejskich w wysokości 263 tys. zł.

 • Marszałek Artur Kosicki członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Minister Anna Moskwa oraz marszałek Artur Kosicki trzymający w ręku otwartą teczkę z dokumentem
  2022-02-13 21:08:54

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to instytucja odpowiadająca za finansowanie najważniejszych przedsięwzięć służących ochronie środowiska, przy udziale środków krajowych i zagranicznych. W piątek, 11 lutego, Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, odebrał powołanie do Rady Nadzorczej tej instytucji.

 • Trwa nabór w konkursie dla jednostek OSP z regionu

  Wóz strażacki
  2022-02-16 16:11:04

  O pieniądze na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) mogą ubiegać się poszczególne samorządy. Pula pieniędzy to 2 mln zł. Wnioski można składać jeszcze do 25 lutego br.

 • Uhonorowanie przewodniczących sejmiku

  Galeria Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. Widoczne twarze czterech osób
  2022-02-22 16:55:49

  Sejmik Województwa Podlaskiego istnieje już od 1998 roku. Wybiera on ze swojego grona przewodniczącego, którego zadaniem jest organizowanie pracy sejmiku oraz prowadzenie jego obrad. Fotografie przewodniczących wszystkich kadencji można oglądać w holu przed salą sejmikową im. Krzysztofa Jakuba Putry.

 • Subregion łomżyński ma szanse na kolejne dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład

  Mężczyzna podczas przemówienia
  2022-02-03 11:45:26

  Nabór wniosków do drugiej edycji programu był głównym tematem środowego (02.02) spotkania w Starostwie Powiatowym w Łomży. O związanych z tym zamierzeniach samorządu województwa poinformował uczestników wicemarszałek Marek Olbryś. Udział w spotkaniu wziął także radny sejmiku Piotr Modzelewski.

 • W powiecie sokólskim powstają cztery rodzinne domy dziecka

  Radny wojewódzki Paweł Wnukowski, Wiesława Burnos, członek zarządu oraz Piotr Rećko, starosta sokólski stoją przed budynkiem, w którym powstanie rodzinny dom dziecka
  2022-01-25 11:01:38

  Placówki, których powstanie dofinansowane zostało z funduszy europejskich, zapewnią opiekę ponad 30 dzieciom w różnym wieku z terenu województwa podlaskiego. Budynki pozyskane na ten cel, w czwartek, 20 stycznia, wizytowali Wiesława Burnos - członek zarządu, Piotr Rećko - starosta sokólski oraz Paweł Wnukowski - radny wojewódzki. Nieruchomości zostaną teraz wyremontowane, odpowiednio wyposażone i dostosowane do potrzeb przyszłych mieszkańców, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.

 • XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji

  Bogusław Dębski przewodniczący sejmiku siedzi za komputerem na tle ściany z żubrami
  2022-01-18 15:58:47

  Uchwały w sprawie wysokości diet radnych wojewódzkich i zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego (WPFWP) to główne punkty poniedziałkowych (17.01) obrad sejmiku. Obrady odbyły się w trybie zdalnym.

 • Fundusze unijne w nowej perspektywie. Obradowało prezydium WRDS

  Marszałek Artur Kosicki przed ekranem monitora.
  2022-01-18 13:46:16

  Propozycje planu pracy w 2022 roku oraz prezentacja projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 były przedmiotem poniedziałkowego (17.01) posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Białymstoku. Przewodniczył mu Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook