Dodana: 6 styczeń 2009 13:19

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 12:29

Gmina Kołaki Kościelne

     Wójt Gminy Kołaki Kościelne – Sylwester Jaworowski

     Urząd Gminy Kołaki Kościelne

     ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

     tel. 86 270 30 26, fax: 86 270 30 26 w. 13

     e-mail: gminakolaki@op.pl

     link do strony internetowej gminy

Gmina Kołaki Kościelne położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego w powiecie zambrowskim. W jej skład wchodzą 24 sołectwa. Obecnie gminę Kołaki Kościelne zamieszkuje 2365 mieszkańców (wg stanu na dzień 31.10.2020 r.). Jest to gmina typowo rolnicza z nowoczesnymi gospodarstwami ukierunkowanymi na hodowlę bydła mlecznego.

Panorama wsi Kołaki Kościelne. Na pierwszym planie staw.

Centralną miejscowością w gminie są Kołaki Kościelne, gdzie znajduje się siedziba Urzędu Gminy i najważniejsze instytucje świadczące usługi w zakresie szkolnictwa podstawowego, ochrony zdrowia, kultury, sportu, administracji, obsługi finansowej, ubezpieczeń, z których korzystają wszyscy mieszkańcy gminy m.in. Szkoła Podstawowa im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego z salą gimnastyczną i boiskiem szkolnym, oraz przyległa remiza Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlica wiejska.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Kołakach Kościelnych z 1834 roku.
  • Mogiła marynarzy z 1920 r. na cmentarzu parafialnym w Kołakach Kościelnych.
  • Pomnik pacyfikacji mieszkańców w miejscowości Czarnowo-Undy z 1944 roku.
  • Mogiła poległych marynarzy z II Batalionu Pułku Morskiego we Wróblach-Arciszewo z 1920 roku.
  • Mogiła zbiorowa ludności żydowskiej z 1941 roku w Gosiach Małych.
  • Mogiła zbiorowa żołnierzy poległych 3.VIII.1920 r. w walce z Bolszewikami w miejscowości Sanie Dąb.
  • Kołaki Kościelne - Izba Pamięci Przemysława Gosiewskiego Wiceprezesa Rady Ministrów.

Kościół w Kołakach Kościelnych.

źródło/fot.: Urząd Gminy Kołaki Kościelne

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook