Dodana: 6 styczeń 2009 13:46

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2021 20:12

Gmina Zambrów

Herb Gminy Zambrów    Wójt Gminy Zambrów – Jarosław Kos

    Urząd Gminy Zambrów

    ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

    tel. 86 271 46 16, fax: 86 271 20 69

    e-mail: ugz@ugzambrow.pl

    link do strony internetowej gminy


Gmina Zambrów jest zlokalizowana w zachodniej części Niziny Północnopodlaskiej i Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Teren gminy jest lekko falisty i wznosi się 115-133 m. n.p.m. Obszar ma charakter rolniczy. Gmina z powierzchnią 299 km2 jest największą gminą powiatu zambrowskiego (ok. 41 % powierzchni) i jedną z największych gmin wiejskich w województwie podlaskim, zarówno pod względem obszarowym, jak i ludnościowym. Gmina Zambrów administracyjnie należy do województwa podlaskiego i powiatu zambrowskiego. Od zachodu graniczy z gminami Śniadowo i Szumowo, od północy z gminami Łomża i Rutki, od wschodu z gminami Kołaki Kościelne, Wysokie Mazowieckie, od południa z gminami Czyżew-Osada i Andrzejewo Sieć osadnicza gminy obejmuje 72 miejscowości zorganizowane w 71 sołectw, zamieszkiwanych przez prawie 9 tys. osób. W skład gminy wchodzi 71 sołectw.

Kościół w Tabędzu

Warunki naturalne, a także historia obszaru, na którym zlokalizowana jest gmina, miały duży wpływ na dzisiejszy - zróżnicowany - układ osiedli wiejskich. Północno-zachodnia część gminy jest pokryta kompleksem leśnym i przez to jest słabo zaludniona, z nielicznymi wioskami na obrzeżach Czerwonego Boru. Zdecydowana większość mieszkańców gminy zamieszkuje jej południową część.

Środowisko przyrodnicze gminy Zambrów jest w znacznym stopniu zachowane w stanie naturalnym, dzięki czemu posiada unikalne walory poznawcze i turystyczne. Są to głównie kompleksy lasów naturalnych oraz zróżnicowanej roślinności. Wysoki potencjał naturalności wynika także ze struktury użytkowania gruntów, w której dominują obszary uznane za biologicznie aktywne tj. łąki pastwiska, lasy, zakrzewienia i wody. Ponadto cały powiat zambrowski charakteryzuje się stosunkowo czystym powietrzem atmosferycznym oraz niedużym zanieczyszczeniem środowiska, co decyduje o jego znaczeniu w całości makroregionu funkcjonalnego "Zielone Płuca Polski".

Miejsca warte odwiedzemia:

  • Kościół parafialny pod wezwaniem MB Częstochowskiej, drewniany, z 1776 roku w Tabędzu.
  • Dwór w Łosiach-Dołęgach.

Panorama wsi

źródło/fot.: Urząd Gminy Zambrów

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook