Dodana: 6 styczeń 2009 14:00

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 12:15

Gmina Filipów

Herb Gminy Filipów    Wójt Gminy Filipów - Tomasz Rogowski

    Urząd Gminy Filipów

    ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów

    tel. 87 569 60 81, fax: 87 569 60 32

    e-mail. sekretariat@filipow.pl

    link do strony internetowej gminy

Gmina Filipów jest gminą wiejską położoną w zachodniej części Pojezierza Zachodniosuwalskiego w północno wschodniej części powiatu suwalskiego. Gmina zajmuje obszar 15 081 ha, co stanowi 0,7 % powierzchni województwa podlaskiego i 11,5 % powiatu suwalskiego. W skład gminy wchodzi 26 sołectw. Gmina nie posiada zbyt wielu surowców mineralnych, są to jedynie złoża piasku i żwiru. Powierzchnia gminy to 76%  - użytki rolne, 10% - grunty leśne, 14% pozostałe grunty z czego 7,7% to grunty pod wodami.

Park w Filipowie

Krajobraz gminy nie jest jednorodny i ukształtował się głównie w czwartorzędzie. Występują liczne wzniesienia morenowe wypiętrzone głównie przez zlodowacenie bałtyckie.  Oprócz licznych wzniesień występują tu również zagłębienia rynnowe, wypełnione rzekami, strumykami i jeziorami. Największą i najlepiej wykształcona formą jest rynna Rospudy, ze słynnym na całą Polskę i nie tylko, Jeziorem Rospuda – od niedawana obszar Natura 2000 – „ Górna Dolina Rospudy”, a także rzeką Rospuda, stanowiącą atrakcyjny szlak turystyczny. Bliskie sąsiedztwo jezior: Rospuda, Kamienne, Garbaś, Białe, Jemieliste ,Mieruńskie, Czarne, Wysokie i Długie. 

 Miejsca warte odwiedzenia:

  • klasycystyczny kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Filipowie,
  • schron z II wojny światowej ( ukryty częściowo pod plebanią),
  • schron bojowy piechoty z II wojny światowej,
  • cmentarze z zabytkowymi nagrobkami: rzymskokatoliki, ewangelicki, mariawicki oraz żydowski z XVII w.

Jezioro Rosochate

źródło/fot.: Urząd Gminy Filipów

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook