Dodana: 17 marzec 2004 11:22

Zmodyfikowana: 17 marzec 2004 11:22

Parki Suwalszczyzny

Suwalski Park Krajobrazowy

Suwalski Park Krajobrazowy utworzono 12 stycznia 1976 r. po 20-letnich staraniach, jako pierwszy park tego typu w Polsce.

Nazwa parku związana jest zarówno z Suwalszczyzną jako krainą historyczną, jak i geograficznym Pojezierzem Suwalskim stanowiącym część Pojezierza Litewskiego. Położony na Pojezierzu Północnosuwalskim Park obejmuje częściowo tereny gmin Jeleniewo, Przerośl, Rutka Tartak i Wiżajny. Powierzchnia Parku wynosi 6284 ha, a otaczającej go otuliny - 8617 ha.

Głównym celem, dla którego utworzono park, jest ochrona krajobrazu polodowcowego o niezwykłym zróżnicowaniu. Najciekawszymi formami rzeźby polodowcowej parku są: oz turtulsko-bachanowski, dolina zawieszona - "Gaciska", rezerwaty: "Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą", "Jezioro Hańcza", "Głazowisko Łopuchowskie" i "Rutka".

Wędrówkę po Parku ułatwiają szlaki znakowane - niebieski i zielony - a także ścieżki z informacjami wytyczone przez Zarząd Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Wigierski Park Narodowy

W styczniu 1976 roku utworzony został Wigierski Park Krajobrazowy, który od 1989 roku przekształcono w Wigierski Park Narodowy.

Powierzchnia - 15.085 ha. Lasy zajmują 9.460 ha. Ochroną ścisłą objęto 380 ha, w tym  240 ha wód, 120 ha lasów oraz 20 ha łąk i bagien. Istnieje 9 rezerwatów przyrody. WPN obejmuje swym zasięgiem w części północnej - fragment Pojezierza Wschodniosuwalskiego, natomiast w części południowej - fragment Równiny Augustowskiej. Jest to obszar o zróżnicowanym krajobrazie.

Do najcenniejszych obiektów WPN należą jego wody, które stanowią 18,5 % powierzchni Parku. Głównym i największym obiektem hydrograficznym WPN jest jezioro Wigry, które jest jednym z ok. 42 zbiorników wodnych znajdujących się w granicach Parku. Jest to akwen wyjątkowy, podziwiany przez fotografików i malarzy, ceniony przez wędkarzy i naukowców. Wokół Wigier leży 25 jezior, jeziorek i „sucharków”. Druga koncentracja blisko 20 zbiorników występuje  w bezpośrednim sąsiedztwie jez. Krzywe Wigierskie.

Majestatu królewskim Wigrom dodaje XVIII-wieczny barokowy zespół pokamedulski wznoszący się nad wodą na wzgórzu rozległego półwyspu.

Park zaprasza na wędrówki po licznych wyznaczonych szlakach - służąc opieką przewodnicką.

facebook