Dodana: 9 styczeń 2009 11:21

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2021 19:21

Gmina Przytuły

Wójt Gminy Przytuły - Kazimierz Ramotowski

Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10, 18-423 Przytuły

tel. 512413016

e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

link do strony internetowej gminy

 

Gmina Przytuły położona jest w zachodniej części woj. podlaskiego, w powiecie łomżyńskim , sąsiaduje z gminami: Stawiski, Jedwabne, Radziłów, Grabowo, Wąsosz. Zajmuje powierzchnię 71,18 km2. Liczba mieszkańców gminy wynosi 2115 osób (wg stanu na dzień 30.09.2020 r.). W skład gminy wchodzi 20 sołectw.

Kościół w Przytułach

Początki wsi Przytuły sięgają pierwszej ćwierci XIV wieku. W 1422 roku Książe Janusz I nadał Kiełczowi herbu Kościesza wójtostwo we wsi książęcej, która od jego imienia przyjęła nazwę Kiełczewo i tak była początkowo nazywana. W 1436r. Książe Władysław wystawił akt fundacji kościoła  w Przytułach, swojej książęcej wsi. W 1506 roku w Przytułach odbył się sejmik ziemi wiskiej, gdzie została zawarta ugoda między bartnikami i szlachtą wiską, zezwalająca szlachcie na wykup barci w swoich dobrach pod określonymi warunkami. Rzeka Przytulanka, która przepływa przez Przytuły, aż do 1481 roku nazywana była Kubrą

Parafia w Przytułach jest jedną z najstarszych w powiecie łomżyńskim erygowana została w pierwszej połowie XV wieku. Pierwszy drewniany kościół spłonął w 1656 roku, drugi rozebrano w 1770 roku, a trzeci przetrwał aż do 1941 roku, kiedy to został zniszczony podczas działań wojennych. Obecny kościół pw. Świętego Krzyża budowano w latach 1950- 1960. 

Elementem atrakcyjności turystycznej gminy są kompleksy leśne. Stanowią one głównie bazę rekreacji związaną z grzybobraniem oraz zbiorami runa leśnego. Trudnością w turystycznym wykorzystaniu lasów jest ich prywatna struktura własności. Potencjał turystyczny stanowią występujące w gminie zabytki oraz stanowiska archeologiczne. Jednak Gmina Przytuły to przede wszystkim piękno pejzażu, przytulność i ciepło serca mieszkańców. 

Miejsca warte odwiedzenia:

  • kościól pw. Krzyża Świętego w Przytułach,
  • grodzisko w Pieńkach Okopnych, gdzie w XII- XIII w. znajdował się wczesnośredniowieczny gród obronny należący do systemu obronnego ziemi wiskiej,
  • wiatrak holender z I ćwierci XX wieku w Doliwach,
  • plebania z 1889 roku.

Widok wsi z lotu ptaka

źródło/fot.: Urząd Gminy Przytuły

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook