Dodana: 9 styczeń 2009 12:26

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 12:26

Gmina NarewkaDane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 4418
Powierzchnia: 33.984 ha


Adres urzędu:
Urząd Gminy Narewka
ul. Białowieska 1
17-220 Narewka
tel. (085) 682 98 80, 682 98 81
Fax: (085) 682 98 85
e-mail: gmina@narewka.pl
www.narewka.pl


Gmina Narewka położona jest w południowo - wschodniej części województwa podlaskiego na skraju Puszczy Białowieskiej, w obszarze chronionego krajobrazu Białowieskiego Parku Narodowego i Doliny Górnej Narwi.

Historia:

Terytorium dzisiejszej Gminy Narewka zawiera w swoich granicach kilka utworzonych w XVI w. jednostek administracyjnych i własnościowych. Centrum gminy to dawne dobra prywatne: w XVI w. stanowiące własność Chodkiewiczów, Masalskich i Karpów. Obejmowały one tereny pomiędzy rzekami Narew i Narewka zwane Puszczą Narewską, dobrami narewskimi lub dobrami Narewka. Na początku XVIII w. na terenie dzisiejszej gminy Narewka powstały cztery folwarki: Grodzisk, Lewkowo, Łuka i Siemianówka.

Narewka powstała w 1639 r. jako osada Tadeusza Wydry Polkowskiego. Jej mieszkańcy zajmowali się głównie wytopem żeliwa i rudy darniowej. W 1777 r z fundacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wzniesiono w Narewce kościół katolicki, a w 1864 r. zbudowano cerkiew prawosławną. Po III rozbiorze Polski gmina Narewka znalazła się pod zaborem rosyjskim.

Podczas I wojny światowej miasteczko nie uległo zmianie. Liczyło wówczas 1200 mieszkańców. Znajdowały się tu niewielkie zakłady przemysłowe: huta szkła, terpentyniarnia, młyn wodny, wiatrak, funkcjonowało tu około trzydziestu sklepików. Skład narodowościowy gminy był bardzo zróżnicowany: zamieszkiwali tu mieszkańcy pochodzenia polskiego, białoruskiego i żydowskiego.

Po wysiedleniach z czasów II wojny światowej większość mieszkańców powróciła w swoje rodzinne strony, jedynie narodowość żydowska pozostała na emigracji.

W latach osiemdziesiątych na terenie Gminy Narewka został wybudowany Zbiornik Wodny "Siemianówka", którego powierzchnia wynosi 3250 ha. Jest to doskonałe miejsce do uprawiania i rozwoju turystyki wodnej, a także do obserwacji dzikiej, nieskażonej przyrody.


Teraźniejszość:

Obecnie Gmina Narewka zajmuje 33.984 ha powierzchni, na której zamieszkuje 4418 mieszkańców.

Bogactwo krajobrazu, nieskażonego środowiska oraz przenikanie się wielu kultur sprawia, że tereny ówczesnej Gminy Narewka są licznie odwiedzane przez turystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Rozwój turystyki oraz zaplecza do jej uprawiania są głównym celem strategicznym rozwoju gminy.

facebook