Dodana: 9 styczeń 2009 12:26

Zmodyfikowana: 25 listopad 2020 09:34

Gmina Narewka

Herb Gminy Narewka.    Wójt Gminy Narewka - Jarosław Gołubowski

    Urząd Gminy Narewka

    ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka

    tel. 85 682 98 80, fax: 85 682 98 85

    e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

    link do strony internetowej gminy

 

Gmina Narewka - położona malowniczo w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego graniczy z gminami: Narew, Hajnówka, Białowieża i Michałowo. Wschodnią jej granicę stanowi fragment granicy państwa z Republiką Białoruś, a północną wyznacza linia brzegowa Zbiornika Wodnego Siemianówka, którego powierzchnia wynosi 3250 ha.  

W skład gminy wchodzą 42 miejscowości, z czego 23 to miejscowości sołeckie, w których łącznie zamieszkuje 3733 osób (dane na 31.12.2016 r.).

Widok na Narewkę z lotu ptaka.

Charakterystyczną cechą tutejszych wsi jest harmonijny układ XIX w. zabudowy oraz dobrze zachowana drewniana architektura. Zabytkowe cerkwie, kościoły, przydrożne krzyże, kapliczki oraz XVIII i XIX wieczne cmentarze świadczą o bogatej przeszłości tych terenów oraz stanowią ciekawe źródło informacji dla badaczy i turystów. 

Największym atutem tego miejsca jest przyroda. Występują tu unikatowe gatunki roślin oraz zwierząt, a wśród nich „król puszczy”, czyli żubr, z jakim można stanąć „oko w oko” podczas leśnej wędrówki lub w ramach rowerowej eskapady jednym z przebiegających przez gminę szlaków turystycznych (w tym Green Velo!). Inne atrakcyjne walory gminy to Zalew Siemianówka, którego jakość wód umożliwia jego wykorzystanie do celów sportowo-rekreacyjnych oraz wędkarskich, a także meandrująca rzeka Narewka, stanowiąca główny puszczański szlak kajakowy. Tereny przyrodniczo cenne prawnie zajmują 99,1 % powierzchni gminy. Cztery rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu Puszczy Białowieskiej oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi, liczne pomniki przyrody, a także użytki ekologiczne ekosystemu bagiennego stanowią o dużym potencjale turystycznym gminy. 

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Strefa rekreacji i wypoczynku w centrum Narewki.
  • Galeria im. Tamary Sołoniewicz w Narewce.
  • Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny i Kulturalny na Starym Dworze nad Zalewem Siemianówka.
  • Ośrodek Edukacji Przyrodniczej oraz Herbarium w Gruszkach.
  • Mural "Makatka Narewkowska" na ścianie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce.

Widok na Zalew z lotu ptaka.

 źródło/fot.: Urząd Gminy Narewka

 oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook