Dodana: 12 luty 2004 09:43

Zmodyfikowana: 12 luty 2004 09:43

Kalendarium imprez promocyjnych Powiatu Hajnowskiego

Powiat hajnowski aktywnie prezentowany jest przez przedstawicieli Wydziału Promocji, Polityki Regionalnej, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Hajnówce na imprezach targowych w kraju i za granicą. Promocja turystyczna i gospodarcza na stoiskach wojewódzkich odbywa się na następujących targach:

  • Międzynarodowe Targi Turystyczne -Regiony turystyczne "Na styku kultur" w Łodzi
  • Targi LATO w Warszawie
  • Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOB w Katowicach
  • Międzynarodowe Targi Turystyczne Tour Salon w Poznaniu
  • Targi ITB w Berlinie

Kalendarz imprez cyklicznych w powiecie hajnowskim

Nazwa

Termin

Miejsce

Organizator

Jarmark Ludowy Maj Białowieża Hotel Białowieski
ul. Waszkiewicza 218b, Białowieża
tel. (085) 681 20 22, 744 43 80
Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Maj Hajnówka
Sobór Św. Trójcy
Społeczny Komitet Organizacyjny HDMC
tel. (0-85) 682 28 19
Podlaskie Koncerty Organowe Maj - Sierpień Hajnówka Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej
ul. Ks. P. Ściegiennego 7, 17-200 Hajnówka
tel. (0-85) 682 22 50
Plener Artystyczny Sztuka Bez Granic Czerwiec Narewka Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE
ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok
tel. kom. 0 604 62 16 38
VIII Spotkania Folkowe "z Wiejskiego Podwórza" Czerwiec Czeremcha Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej
ul. 1 Maja 78, 17-240 Czeremcha
tel./fax (0-85) 685 00 84
"Wzornictwo Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - Hajnówka" Lipiec Hajnówka Stowarzyszenie Twórcze Studio Form Wzorniczych Hajnówka - Zarząd Główny
ul. Parkowa 10, 17-200 Hajnówka
tel./fax (0-85) 682 47 15
Noc Kupały - Białowieża Lipiec Białowieża Zarząd Gminy Białowieża
ul. Waszkiewicza 74, 17-230 Białowieża
tel./fax (0-85) 681 24 87
Międzypowiatowe Prezentacje
W Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru
Noc Kupały
Lipiec Stary Dwór Gminny Ośrodek Kultury
ul. Nowa 3, 17-220 Narewka
tel. (0-85) 685 80 34
Impreza Folklorystyczno-Folkowa "Na Iwana Na Kupała" Lipiec Dubicze Cerkiewne - Zalew w Bachmatach Związek Ukraińców Podlasia
ul. Kazanowskiego 15 b, 17-100 Bielsk Podlaski
tel./fax (0-85) 730 89 29
e-mail: nadbuhom@free.ngo.pl
www.free.ngo.pl
Festyn Kultury Białoruskiej Lipiec Tofiłowce Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
ul. Warszawska 11, 15-062 Białystok
tel. (0-85) 743 51 18
Polsko-Ukraińskie Spotkania Muzyczne Sierpień Czeremcha Związek Ukraińców Podlasia
ul. Widowska 4, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. (0-85) 730 06 65, 730 89 29
Ogólnopolski Plener Meblarski Sierpień Hajnówka Stowarzyszenie Twórcze
Studio Form Wzorniczych Hajnówka - Zarząd Główny
ul. Parkowa 10, 17-200 Hajnówka
tel./fax (0-85) 682 47 15
W Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru Sierpień Narewka Gminny Ośrodek Kultury
ul. Nowa 3, 17-220 Narewka
tel. (0-85) 685 80 34
Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej - Festyn Grzybowy Wrzesień Białowieża Ośrodek Edukacji Przyrodniczej
Park Pałacowy, 17-230 Białowieża
tel. 681 27 56
Jesienne Spotkania z Folklorem Październik Klejniki Gminny Ośrodek Kultury
17-207 Czyże 106
tel. (0-85) 681 35 31, fax (0-85) 681 35 17
Festiwal Przyrody Żubrowisko Październik Białowieża Pónocnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok
tel. (085) 664 22 55, fax 675 48 62
Bieg Żubra Październik Białowieża Towarzystwo Sportowe Żubr
ul. Sportowa 4a, 17-230 Białowieża
tel. (85) 681 23 07
Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook