Dodana: 9 styczeń 2009 12:42

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 12:42

Gmina Narew
Dane podstawowe:
Powierzchnia gminy – 242 km2
Liczba mieszkańców – około 4200


Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Narew
ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew
tel. 085 6816016
fax 085 8733535
e-mail: narew@narew.gmina.pl
strona internetowa: www.narew.gmina.pl

Gmina Narew położona jest w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Jest to pierwsza gmina z kompleksem leśnym Puszczy Białowieskiej napotkana na szlaku Białystok – Białowieża. Na terenie gminy istnieje 38 sołectw obejmujących 48 miejscowości. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew, miejscowość położona nad rzeką Narew, nieopodal puszczy, założona jako osada portowa w 1421 roku.Przyroda:
Obszar Gminy Narew zlokalizowany jest pomiędzy Białowieskim a Narwiańskim Parkiem Narodowym. Rolę korytarza łączącego oba parki spełnia malownicza, tworząca liczne meandry Dolina Rzeki Narew. Jej ponad trzydziestokilometrowy odcinek biegnący przez środek gminy, obejmuje swoim zasięgiem 11 wsi. Jest to jedna z najlepiej zachowanych dolin rzecznych w Polsce, ostoja ptactwa wodno – błotnego oraz jeden z największych obszarów mokradeł środkowoeuropejskich, nazywany często Polską Amazonią.Innym, unikatowym w skali Europy obszarem są lasy Puszczy Białowieskiej, które na terenie gminy zajmują blisko 3 tysiące hektarów. Jest to obiekt przyrodniczy o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych, z pierwotnie zachowanym stanem drzewostanu. W Puszczy występuje około 400 gatunków zwierząt objętych ochroną, w tym m.in.: bóbr, wilk, ryś oraz oczywiście król Puszczy – żubr.Architektura wiejska:
Ważnym atrybutem Gminy Narew jest drewniana architektura wiejska. Wiele miejscowości posiada układ klasycznych ulicówek, z domami usytuowanymi szczytem do ulicy. Oko turysty przyciągają bardzo ciekawe motywy architektoniczne domów, z bogato zdobionymi okiennicami. Obiekty takie znajdują się m.in. we wsiach Trześcianka, Soce i Puchły, które tworzą tzw. Krainę Otwartych Okiennic. Cechą charakterystyczną „Krainy” jest bogata dekoracja snycerska domów w formie nadokienników i podokienników, wiatrownic i narożników. Ornamentyka ta jest niespotykana w innych regionach Polski i nawiązuje do zdobnictwa stosowanego w rosyjskim budownictwie ludowym.Podczas wycieczek po gminie na uwagę zasługują stare, XIX-wieczne obiekty sakralne oraz przydrożne krzyże i stare cmentarze. Wizytówką Narwi jest barokowy, drewniany kościół z 1755 roku oraz prawosławna cerkiew z XIX wieku. Na terenie gminy jest jeszcze kilka innych drewnianych, starych, XIX-wiecznych cerkwi, które znajdują się w Trześciance, Łosince, Tyniewiczach Dużych, Puchłach i Koźlikach.Izby regionalne:
Ciekawym miejscem, które warto zobaczyć w Narwi jest prywatne Muzeum Wsi, gdzie znajdują się stare narzędzia wykorzystywane w przeszłości w gospodarstwach rolnych, jak również przedmioty codziennego użytku wpisane niegdyś w życie wsi. Niezwykłym eksponatom towarzyszy wystawa starych zdjęć poświęconych Gminie Narew i jej okolicom. Ukazują one piękno krajobrazu, zabytki sakralne oraz dawny obraz podlaskiej wsi.Innym wartym odwiedzenia miejscem jest Regionalna Izba Białoruska w Skaryszewie, gdzie gromadzone są różne przedmioty związane z regionem pogranicza międzykulturowego, a szczególnie z kulturą białoruską. Wśród eksponatów znajdują się stare narzędzia i przedmioty używane w przeszłości przez rolników, kowali, rybaków, pszczelarzy oraz szaty liturgiczne, ikony i przedmioty religijne związane z prawosławiem.Gospodarka:
Na terenie Gminy Narew funkcjonuje ponad 100 podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności. W Narwi swoją siedzibę ma PRONAR – największa firma powiatu hajnowskiego. PRONAR produkuje min. ciągniki rolnicze, przyczepy i inne maszyny rolnicze, zatrudniając w swoich zakładach blisko 2000 osób. W Makówce działa Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK zajmująca się przetwórstwem żywności oraz firma FARMPASZ produkująca pasze. Warto też wspomnieć o firmie NARMET z Narwi produkującej wysokiej jakości kotły centralnego ogrzewania. Na terenie gminy znajduje się też kilka dużych, specjalistycznych gospodarstw rolnych ukierunkowanych na przetwórstwo mięsne, produkcję drobiu oraz mleka.Wydarzenia kulturalne:
Sztandarową imprezą gminną organizowaną przez Narwiański Ośrodek Kultury są Dni Narwi, podczas których odbywają się koncerty zespołów oraz rozgrywane są zawody sportowe. W kościele w Narwi odbywa się ekumeniczny koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie prezentują się znane podlaskie chóry różnych kościołów. Nie można też zapomnieć o cyklu spotkań "Żywie jaszcze tradycyja" poświęconego przypominaniu różnych obrzędów kulturowych i tradycji ludowych naszego regionu. Zespoły i chóry działające przy ośrodku kultury występują nie tylko na rodzimym podwórku, ale reprezentują Gminę Narew na koncertach i konkursach w kraju i za granicą. Młodzież ponadto aktywnie uczestniczy w warsztatach organizowanych przez ośrodek kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną, a wykonane prace prezentowane są na wystawach. Wszyscy mieszkańcy gminy mogą korzystać z dobrze zaopatrzonej biblioteki oraz jej filii, gdzie dodatkowo można bezpłatnie korzystać z Internetu.Agroturystyka:
Główną bazą noclegową Gminy Narew jest Zajazd Pod Akacją w Narwi, który oferuje turystom 42 miejsca noclegowe. Ponadto na terenie gminy istnieją kwatery agroturystyczne, zlokalizowane w Narwi, Hajdukowszczyźnie, Skaryszewie, Puchłach i Gramotnym. Oprócz miejsca do spania oferują one kuchnię regionalną oraz inne atrakcje związane z uprawianiem turystyki aktywnej.Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Gminy Narew: www.narew.gmina.pl

facebook