Dodana: 23 grudzień 2019 14:35

Zmodyfikowana: 23 grudzień 2019 14:35

Jaki będzie budżet województwa na 2020 rok?

Rekordowe środki m.in. na inwestycje, kulturę czy promocję - podczas dzisiejszej (23.12) konferencji prasowej zaprezentowano uchwalony przez Sejmik Województwa Podlaskiego budżet na rok 2020. Szczegóły przedstawili marszałek Artur Kosicki, członek zarządu Wiesława Burnos oraz skarbnik województwa Paweł Jungerman.

Ilustracja do artykułu Konferencja dot. Budżetu 2.jpg

Ogólne zestawienie liczbowe przyszłorocznego budżetu przedstawił Paweł Jungermann, Skarbnik Województwa Podlaskiego. Następnie głos zabrał  marszałek Artur Kosicki, który szczegółowo wyjaśnił, na co zostaną przeznaczone pieniądze.

- Budżet jest ostrożny, stabilny i prorozwojowy. To nic nadzwyczajnego, że angażujemy swoje środki, zwłaszcza że kończy się perspektywa unijna - podkreślił marszałek.

Rekordowe środki na inwestycje

W przyszłorocznym budżecie przeznaczone zostanie rekordowe prawie 40 mln zł na remonty dróg wojewódzkich. Jest to wzrost o 31 mln, czyli o 344% w porównaniu z rokiem 2019. Planowane wydatki na inwestycje własne realizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich to ponad 151 mln zł - to także największe w historii województwa środki przeznaczone na ten cel.  Ochotnicze Straże Pożarne również otrzymają wsparcie w wysokości 2,2 mln zł - ta kwota wzrosła o 200 tys. porównując do poprzedniego budżetu.

13 konkursów o wartości 152 mln zł

Zarząd Województwa Podlaskiego zaplanował na przyszły rok dofinansowania o łącznej wartości 152 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.  Fundusze Europejskie przeznaczone zostaną m.in. na wsparcie przedsiębiorców - 29 mln zł, zwiększanie aktywności zawodowej - 31 mln zł, strategie niskoemisyjne - 32 mln zł.

- Już w tym momencie wykonaliśmy nasze cele na rok 2020. Jesteśmy o rok do przodu, jeżeli chodzi o zasady postawione przez Komisję Europejską. To pokazuje jak ciężką pracę wykonują departamenty rozwoju regionalnego oraz innowacyjności i przedsiębiorczości - zaznaczył marszałek Artur Kosicki.

Kultura i promocja kluczowe dla rozwoju województwa

Wszystkie jednostki kultury podlegające samorządowi województwa otrzymały większe wsparcie niż w latach ubiegłych. Bardzo istotną kwestią będzie niedawno podpisana umowa z Ministerstwem  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która gwarantuje Muzeum Podlaskiemu 1 mln zł rocznie, co w połączeniu z 8 mln z budżetu daje 9 mln zł na działalność. Rozpocznie się także modernizacja Teatru Dramatycznego w Białymstoku. W 2020 roku na ten cel przeznaczono 4 mln zł, ale w następnych latach środki będą sukcesywnie zwiększane.

Największym beneficjentem jest Opera i Filharmonia Podlaska, której budżet opiewać będzie na 17,5 mln zł (o 1,5 mln zł więcej niż w 2019 roku).

W przyszłorocznym planie finansowym dużą rolę odgrywać będzie również promocja naszego regionu. Zorganizowane zostaną dwa duże wydarzenia promujące Podlaskie – światowa wystawa Expo 2020 w Dubaju i kolejna edycja bardzo dobrze przyjętego przez mieszkańców oraz turystów i cieszącego się ogromną oglądalnością koncertu Disco pod Gwiazdami.

Kontynuowana będzie współpraca z  klubami oraz zawodnikami sportowymi. Województwo Podlaskie nadal wspierać będzie m.in. Ślepsk Malow Suwałki, pięściarza Kamila Szeremetę czy Piotra Marchela.

Ochrona zdrowia i więcej środków na edukację

W 2020 roku na inwestycje w ochronie zdrowia będzie przeznaczonych 19 mln zł z budżetu województwa, a 20 mln zł będzie pochodzić z funduszy unijnych w ramach RPO. Inwestycje będą też wspierane z programów transgranizcnych. Kontynuowana będzie realizacja Brest Cancer Unit, czyli Centrum diagnostyki i leczenia nowotworów u kobiet. Takie ośrodki mają jedynie Dolnośląskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie. W 2020 roku zakończone zostaną kluczowe inwestycje, w tym m.in. modernizacja budynku neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku czy utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej oraz centralnej sterylizatorni w Białostockim Centrum Onkologii. Ponadto, BCO będzie realizować pilotaż onkologiczny.

Zwiększone zostaną także wydatki na edukację - 26,4 mln zł (wzrost o 1,7 mln zł (7%) w porównaniu z rokiem 2019).

Geodezja, rolnictwo i społeczeństwo

Szczegóły dotyczące tych punktów nowego budżetu przedstawiła Wiesława Burnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Na remont budynku UMWP przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku przeznaczonych zostanie 6,4 mln zł w budżecie na 2020 rok. - Jest to budynek zabytkowy. Lada moment podpiszemy umowę z wykonawcą tej inwestycji - podkreśliła marszałek Burnos.

 Zarząd Województwa Podlaskiego przy współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim otrzyma dotację  z budżetu państwa w kwocie 2,1 mln zł, która w 2020 r. będzie przeznaczona na realizację „Założeń do projektów scalenia gruntów”.

Zrealizowane zostaną nowe zadania, które nie były wspierane w poprzednich kadencjach zarządu:

  • 500 tys. zł na rozwój Kół Gospodyń Wiejskich
  • 100 tys. zł na rozwój pszczelarstwa
  • 500 tys. zł na dziedzictwo narodowe – m.in. stałą współpracę z grupami rekonstrukcyjnym

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano także więcej środków na: Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – 600 tys. zł (wzrost o 100 000 zł (16%) w porównaniu z rokiem 2019) i Zakład Aktywności Zawodowej (wsparcie osób z niepełnosprawnością) – ponad 1 mln zł (wzrost o 391 743 zł (39,03%) w porównaniu z rokiem 2019)

Pojawi się też Wojewódzki Budżet Obywatelski. Na ten cel przekazane zostanie 1 mln zł.

Konferencję zakończyły życzenia od zarządu skierowane do dziennikarzy i  wszystkich mieszkańców województwa oraz prezentacja świątecznego filmu, promującego Podlaskie, który można obejrzeć na oficjalnym fanpage'u Województwa Podlaskiego. LINK

bm/red. is

facebook