Dodana: 2 listopad 2016 13:42

Zmodyfikowana: 2 listopad 2016 13:42

Dotacje celowe na realizację warsztatów edukacyjnych i zajęć grupowych dla dzieci

Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił na dzisiejszym, 2 listopada posiedzeniu zlecić realizację zadania publicznego pn.: „Bądź aktywny, ucz się i rozwijaj” – warsztaty edukacyjno – terapeutyczne Stowarzyszeniu Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielony Parasol”, a zadania „Potrafię zrozumieć – zajęcia grupowe TUS” - Fundacji „Uśmiech Życia”.

Ilustracja do artykułu zarzad.jpg

Projekt „Bądź aktywny, ucz się i rozwijaj” zakłada zorganizowanie wyjazdu na warsztaty edukacyjno – terapeutyczne „Bądź aktywny, ucz się i rozwijaj” do Ośrodka „Maniówka” w Nowej Wsi. W ramach warsztatów przewidziano zajęcia kulinarne, plastyczne, rzeźbiarskie i florystyczne dobrane według zainteresowań i predyspozycji uczestników. Celem zadania jest zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań twórczych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Adresatami zajęć są podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie wraz z rodzicami i opiekunami prawnymi oraz kadra terapeutyczna ŚDS – łącznie około 50 osób.

Na realizację tego zadania zarząd przyznał dotację celową w kwocie 3 tys. złotych.

W ramach zadania „Potrafię zrozumieć – zajęcia grupowe TUS” planowane jest zorganizowanie grupowych zajęć terapeutycznych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych TUS.  Głównym celem realizacji zadania jest poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci, pobudzenie do refleksji, umożliwienie lepszego poznania, zrozumienia i docenienia siebie oraz nabycia nowych umiejętności interpersonalnych. Sposobem na realizację postawionych celów jest intensywna i kompleksowa terapia, indywidualnie dostosowana do potrzeb danego dziecka, by jak najefektywniej wspierać jego rozwój.

Na jego realizację zarząd udzielił dotacji celowej w kwocie 10 tys. złotych.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook