Dodana: 23 grudzień 2019 11:31

Zmodyfikowana: 23 grudzień 2019 11:31

Zima sprzyja budowaniu WOPiTU w Łomży

Z udziałem Marka Olbrysia, wicemarszałka województwa podlaskiego, obradowała społeczna rada Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Głównym tematem było podsumowanie tegorocznej aktywności rady. Uczestnicy obrad wysłuchali również informacji Renaty Szymańskiej, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na temat budowy nowej siedziby placówki.

Ilustracja do artykułu WOPiTU w Łomży (2).jpg

- To największa od lat inwestycja Łomży i największa w tym roku w województwie w sferze ochrony zdrowia. Bardzo się cieszę, że łomżyński zakład to wiodąca tego typu jednostka w województwie, zasługująca na dobrą nową siedzibę. Niestety, problemów, którymi się WOPiTU zajmuje , nie ubywa, a wręcz przeciwnie. Stąd konieczność stworzenia jak najlepszych warunków pracy służb, które toczą walkę z uzależnieniami. Obecna siedziba przy ul. Rybaki na to nie pozwala. Dlatego zarząd województwa zdecydował się na przedsięwzięcie, w którym zaangażowane są także środki z budżetu państwa przekazane za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia – stwierdził Marek Olbryś.

W ocenie dyrektor Renaty Szymańskiej, rozpoczynane w lipcu tego prace (opóźnienie wynikło z konieczności powtórzenia przetargu), nabrały jednak odpowiedniego tempa i zmierzają już do zakończenia, także dzięki łagodnej jak dotąd zimie.      

- Drugi etap, który tak naprawdę dotyczy większości niezbędnych zadań dla funkcjonowania WOPiTU, czyli parter i pierwsze piętro budynku dawnego szpitala zakaźnego, finalizujemy z końcem tego roku. Ten pierwszy etap, czyli drugie piętro z zakładem opiekuńczo –leczniczym, ma być gotowy w sierpniu 2020 roku. Ale już po nowym roku będziemy mogli zacząć przenoszenie się i stopniowe urządzanie oddziału stacjonarnego, który będzie mógł przyjąć 37 pacjentów, oddziału dziennego dla 12 osób, poradnia uzależnień i współuzależnienia, poradnia dla uzależnionych od środków psychoaktywnych. Chciałabym też rozszerzać działalność – poinformowała Renata Szymańska.

Jak dodała, otwarcie Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży powinno się odbyć w drugiej połowie marca.   

***

Jak już informowaliśmy, inwestycja w Łomży to: 

I ETAP - rozszerzenie działalności ośrodka, w efekcie czego ma powstać Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, realizujący świadczenia pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, świadczenia psychologa oraz kontynuację leczenia w zakresie nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitala. ZOL ma dysponować 30 miejscami, w tym 4 dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Stacjonarna opieka długoterminowa ma zostać rozszerzona o świadczenia w ramach pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej dedykowanej mieszkańcom miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego i sąsiednich powiatów.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 4,5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE to kwota 2,1 mln zł, a wkład własny i koszty niekwalifikowane projektu - 2,4 mln zł, zostaną sfinansowane z budżetu Województwa Podlaskiego.

II ETAP - realizowany przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa zakłada modernizację budynku w części dedykowanej na potrzeby prowadzenia dotychczasowej działalności w zakresie leczenia uzależnień.

Całkowita wartość II etapu wynosi ponad 17 mln zł, z czego z budżetu państwa zostaną sfinansowane wydatki w wysokości blisko 5, 6 mln zł, natomiast kwota prawie 12 mln zł będzie sfinansowana z budżetu Województwa Podlaskiego.

Łączna wartość inwestycji to blisko 22 mln zł. Ponad 14 mln zł zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Podlaskiego, kwota 5,6 mln zł zostanie wydatkowana z budżetu państwa, natomiast ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zostanie dofinansowana kwota 2,1 mln zł.

 

mg/red.ak

facebook