Dodana: 27 październik 2020 08:11

Zmodyfikowana: 18 listopad 2020 11:17

Konsultacje społeczne dot. Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Projekt "Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej" został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku w ramach Projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przy współpracy z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Na pierwszym planie stół oraz cztery krzesła. w tle napis "Podlaskie" oraz logo w kształcie żubra

Jest to dokument strategiczny, który diagnozuje problemy oraz wyznacza podstawowe kierunki działań w województwie podlaskim, mające na celu rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej.

ROPS zaprasza wszystkie podmioty działające na terenie województwa podlaskiego do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu Wieloletniego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej, które odbędą się w okresie od 19.10.2020 r. do 02.11.2020 r. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii i uwag w trzech podanych formach:

  • przekazane osobiście w siedzibie ROPS w Białymstoku,
  • przekazane drogą pocztową na adres ROPS: ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,
  • przekazane drogą elektroniczną na adres: projektes@rops-bialystok.pl.

Treść projektu Programu: link

Wyniki konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.


oprac. Paulina Dulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook