Dodana: 8 lipiec 2019 18:57

Zmodyfikowana: 9 lipiec 2019 09:03

XXXIV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych, Fundusz Dróg Samorządowych, a także dofinansowanie transportu lokalnego – to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas XXXIV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Obrady odbyły się w poniedziałek ( 8.07.) w Łomży. W spotkaniu wójtów i burmistrzów podlaskich gmin wziął udział wicemarszałek Marek Olbryś.

Wicemarszałek Marek Olbryś podczas przemówienia

Wicemarszałek w swoim wystąpieniu odniósł się do konsultowanej obecnie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

– Więcej na ten temat – spójny program przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – przedstawiony zostanie podczas wrześniowego Wschodniego Kongresu Gospodarczego – podkreślił.  

Marek Olbryś poinformował uczestników Forum o dwóch dużych przedsięwzięciach kulturalnych, w których partycypuje Województwo Podlaskie. To dwudniowy koncert Disco pod Gwiazdami (3-4 sierpnia w Białymstoku) i koncert w ramach Wakacyjnej Trasy Dwójki, który odbędzie się 21 lipca w Łomży. 
Odniósł się też do realizowanych inwestycji infrastrukturalnych i zaznaczył, że założone przedsięwzięcia są kontynuowane, mimo problemów wynikających z rosnących kosztów budowy dróg.

W oczekiwaniu na decyzje
Uczestniczący w Forum Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski poinformował na jakim etapie jest procedura związana z dofinansowaniem dróg powiatowych i gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych. Lista zadań utworzona w urzędzie wojewódzkim na podstawie złożonych wniosków została już przekazana do Ministerstwa Infrastruktury. Po analizie resortu trafi do podpisu premiera.

–  Jeśli chodzi o drogi powiatowe – wszystkie 90 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie i znalazło się na liście zadań podstawowych – zaznaczył wojewoda. ­– Wniosków z gmin otrzymaliśmy dużo więcej, dlatego została utworzona lista zadań rezerwowych.  

Wojewoda poinformował także, że 18 lipca br. wchodzi w życie ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która stwarza możliwość uzyskania dofinansowania przewozów lokalnych.  

– Nie znam jeszcze wysokości funduszu na ten cel, którym będę dysponował – mówił wojewoda. – Wiadomo, że dzięki wprowadzonym przepisom, będzie można uzyskać dotację w wysokości 0,8-1 zł do wozokilometra. Chcielibyśmy, żeby już jesienią tego roku uruchomione zostały linie z wykorzystaniem tej dotacji.

­– Transport publiczny to temat społecznie niezwykle istotny – ocenił Grzegorz Jakuć, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. ­­– Ani administracja rządowa ani samorządowa wszelkiego szczebla nie będzie w stanie sama tego problemu rozwiązać, trzeba ten system w zasadzie tworzyć od podstaw i dofinansowywać.

Zmiany dla nauczycieli

O realizacji porozumień z Solidarnością i zmianach w Karcie Nauczyciela mówił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. Minister przypomniał, że porozumienie zakłada m.in. niemal 10 proc. podwyżkę i przeniesienie z rozporządzenia do ustawy trzystuzłotowego dodatku za wychowawstwo, oraz skrócenie ścieżki awansu zawodowego.
- Zmiany w Karcie Nauczyciela przeszły już przez Sejm i Senat i czekają na podpis pana prezydenta - informował minister.

Dariusz Piontkowski mówił także o środkach przekazywanych przez rząd na zadania własne samorządów, m.in. na Program „Posiłek w szkole i w domu”, czy na zakup książek w ramach wsparcia czytelnictwa. Przypomniał też, że wsparcie na cele edukacyjne otrzymują bezpośrednio mieszkańcy gmin – w formie programu „Dobry start”, czy 500+.  

W XXXIV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego uczestniczyli także posłowie na Sejm: Bernadeta Krynicka i Kazimierz Gwiazdowski. List do uczestników skierował także Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel:

"Zdaję sobie sprawę jak ważny jest głos Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego odnośnie prac legislacyjnych podejmowanych przez Sejm i działań administracji rządowej, które bezpośrednio dotyczą funkcjonowania gmin wiejskich oraz miejsko wiejskich" - czytamy m.in. w liście. 

ms/red.ak

facebook