Dodana: 18 luty 2016 12:03

Zmodyfikowana: 18 luty 2016 12:03

Euroregion Niemen

Związek Transgraniczny Euroregion Niemen został utworzony 6 czerwca 1997 roku na mocy trójstronnego porozumienia zawartego przez przedstawicieli: województwa suwalskiego (Polska), rejonów Alytus i Mariampol (Litwa) oraz województwa grodzieńskiego (Białoruś).

Euroregion ustanowiono w celu intensyfikacji kontaktów społecznych, gospodarczych i politycznych obszarów, które łączy wspólne dziedzictwo geograficzne, historyczne i kulturowe.

Obecnie w skład Euroregionu Niemen wchodzą:

  • ze strony polskiej : województwo podlaskie (z wyłączeniem części byłego województwa łomżyńskiego), część województwa warmińsko-mazurskiego (gminy wchodzące w skład byłego województwa suwalskiego);

  • ze strony litewskiej: okręg wileński, marjampolski, olicki;

  • ze strony białoruskiej: województwo grodzieńskie;

  • ze strony rosyjskiej: rejony Czerniachowsk, Gusiew, Oziersk, Krasnoznamiensk i Niestierow (Obwód Kaliningradzki)

Celem porozumienia w ramach Euroregionu jest rozwój współpracy regionów przygranicznych w następujących dziedzinach:
- wszechstronnego rozwoju ekonomicznego;
- zagospodarowania przestrzennego;
- infrastruktury publicznej;
- oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki;
- ochrony środowiska;
- likwidacji zagrożeń i klęsk żywiołowych;
- rozwijania kontaktów między mieszkańcami obszarów przygranicznych oraz współpracy instytucjonalnej, a także współpracy podmiotów gospodarczych.

Adres biura euroregionu:
ul. Sejneńska 13, p. 101
16-400 Suwałki
tel./fax: 00 48 87 565 36 71/ 72
http://www.niemen.org.pl
e-mail: euroregion@niemen.org.pl

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook