Dodana: 18 luty 2016 11:25

Zmodyfikowana: 18 luty 2016 11:31

Francja

Województwo Podlaskie zapoczątkowało współpracę z Departamentem Saône-et-Loire we Francji, która odbywa się na podstawie Protokołu ustaleń o współpracy pomiędzy Radą Generalną Saône-et-Loire a Województwem Podlaskim z 20 listopada 2003.

W myśl protokołu strony skoncentrowały się na realizacji projektów w zakresie:

- kształcenia zawodowego (turystyka jeździecka) w Supraślu,

- ochrony i promocji walorów przyrodniczych regionu,

- gospodarki wodnej, kanalizacyjnej i infrastruktury drogowej.

Powyższe ustalenia dały początek owocnej współpracy i realizacji wspólnych projektów pomiędzy Powiatem Białostockim i francuskim Stowarzyszeniem „Les Campanettes”.

Charakterystyk regionu:

Położenie - Południowa Burgundia.
Powierzchnia - 8 575 km
2 - jeden z większych departamentów we Francji.
Utworzony - na mocy dekretów z 1790 roku, jeden z najstarszych departamentów we Francji.
Podział - 57 kantonów zamieszkałych przez 544 893 tysięcy mieszkańców.
Nazwa - Saône-et-Loire wiąże się z położeniem geograficznym; od północy do południa przez cały obszar przecina go rzeka Saôna, a na południowym zachodzie Loara.
Stolica administracyjna regionu - Mâcon.
Największe centrum przemysłowe i kulturalne - Chalone-sur-Saône. 

Saône-et-Loire to region pełen kontrastów, również pod względem geologicznym. Spotykamy tu zadziwiającą różnorodność krajobrazu, gleb, klimatu. Południowa Burgundia to kraina mozaika - od krajobrazu doliny Bresse po masyw Morvan. Saône-et-Loire to wspaniałe miejsce dla miłośników przestrzeni, czystego powietrza, kamienia i wody. Niewątpliwym atutem tego regionu jest jego bogata historia. Odnajdziemy tu wiele miejsc prehistorycznych. Najstarsze wykopaliska świadczące o obecności człowieka na tych terenach  pochodzą z przed około 30 000 tysięcy lat. Najznamienitszym świadectwem średniowiecza jest opactwo Benedyktynów Cluny. Departament Saône-et-Loire ma bardzo dobrze rozwinięty przemysł mechaniczny i elektryczny, drzewny i rolno-spożywczy. Uznanie międzynarodowe zdobyła produkcja wołowiny, drobiu, wina i sera koziego.

Przewodniczący Rady Regionalnej Saone-et-Loire André Accary.

www.cg71.fr

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook