Dodana: 18 luty 2016 11:21

Zmodyfikowana: 18 luty 2016 11:32

Białoruś

Współpraca z Obwodem Grodzieńskim Republiki Białoruś prowadzona jest na podstawie Porozumienia o współpracy z 10.07.2002 r. oraz umowy stowarzyszeniowej Związku Transgranicznego Euroregion Niemen z 1997 r.
Ponadto Marszałek Województwa przewodniczy Podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej, w składzie której stronę białoruską reprezentują Obwody Grodzieński i Brzeski. Komisja określa ogólne kierunki i podstawowe założenia rozwoju współpracy transgranicznej, przedkłada kompetentnym organom obu Państw propozycje w tym zakresie, opracowuje wspólne programy działania mające na celu rozwój współpracy między władzami regionalnymi i lokalnymi administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego. Podkomisja spotyka się dwa razy w roku, Komisja – raz w roku, naprzemiennie na terenie każdej ze stron.

Charakterystyka regionu:
Powierzchnia - 25 tysięcy km 2
Podział - 17 rejonów - odpowiedników polskich powiatów.
Mieszkańcy - 1,2 mln osób różnej narodowości: Białorusini, Rosjanie, Polacy oraz Litwini.
Stolica - Grodno.
Dużą powierzchnię zajmują lasy (znaczny obszar to białoruska część Puszczy Białowieskiej) . Dużo jest rzek - dopływów Niemna. Główne skupisko jezior to okolice Nowogródka. Region ma wiele związków z Polską - tu urodzili się bowiem Adam Mickiewicz i Eliza Orzeszkowa. Wyjątkowo interesujący jest "Szlak Mickiewicza” - od Bohatyrowiczów, przez Nowogródek, Tuhanowicze, Zaosie do Bieniakoni. Gospodarka - przemysł maszynowy (produkcja autobusów, maszyn rolniczych), budowlany, włókienniczy. Nieźle rozwinięta sieć dróg, łączących Polskę z Białorusią i Rosją.Największe przejście graniczne z Polską znajduje sie w Kuźnicy Białostockiej.
Gubernator Grodzieński – W.W. Krawcow
www.region.grodno.by

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook