Dodana: 3 czerwiec 2019 12:39

Zmodyfikowana: 3 czerwiec 2019 12:39

Suwalski Budżet Obywatelski - zgłoś swój wniosek!

W poniedziałek (3 czerwca br.) rozpoczyna się nabór wniosków do siódmej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Suwałk mają do wykorzystania 2,6 mln zł

Urna do głosowania w ubiegłorocznym  (2018/2019) suwalskim Budżecie Obywatelskim

Wnioski można składać do 9 sierpnia 2019 roku. Kwota podobnie jak rok temu podzielona jest na 3 grupy projektów. Pojedynczy „duży” projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 800.000 zł. „Mały” projekt inwestycyjny nie może być droższy niż 100.000 zł, a pojedynczy kulturalny lub społeczny projekt może maksymalnie kosztować 20.000 zł. 
Przeznaczona kwota na realizację projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego została podzielona w następujący sposób:

  • na projekty kulturalne lub społeczne o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł – 100 tys. zł,
  • na projekty inwestycyjne „małe” o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł – 500 tys. zł,
  • na projekty inwestycyjne „duże” o wartości powyżej 100 tys. zł do 800 tys. zł – 2 mln. zł.

Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach: www.um.suwalki.pl oraz www.budzetobywatelski.suwalki.eu, a także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 4 oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203. W ramach ubiegłorocznej (szóstej) edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację projektów przeznaczono kwotę 2,6 miliona zł. Mieszkańcy zgłosili 33 projekty, a do głosowania zakwalifikowano 24. Oddano 12 202 głosów. Do realizacji przyjęto 2 duże projekty, 5 małych i 5 projektów kulturalnych lub społecznych.

mat. Um Suwałki/ opr. art 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook