Dodana: 5 marzec 2018 12:13

Zmodyfikowana: 5 marzec 2018 12:13

Suwalska Karta Mieszkańca – ruszają konsultacje społeczne

O szczegółach funkcjonowania Suwalskiej Karty Mieszkańca mówili w poniedziałek (05.03) podczas specjalnej konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta i Ewa Sidorek, Zastępca Prezydenta. To kompleksowy program działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk. Suwalska Karta Mieszkańca zacznie działać 1 września 2018 roku. Właśnie zaczynają się konsultacje społeczne w sprawie programu.

Ilustracja do artykułu 01.jpg

– Mamy dobre informacje dla suwalczan. Rozpoczynamy konsultacje społeczne programu, który ma na celu wsparcie mieszkańców miasta. Mowa o Suwalskiej Karcie Mieszkańca – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. – To bardzo szerokie przedsięwzięcie adresowane do różnych mieszkańców naszego miasta, nie tylko do seniorów, nie tylko do rodzin wielodzietnych, ale również do osób niepełnosprawnych i po prostu do zwykłych mieszkańców. Podchodzimy do tego kompleksowo i proponujemy program, który ma na celu zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców Suwałk. Jest on również zachętą do częstszego korzystania z infrastruktury sportowej, oferty kulturalnej proponowanej przez miasto czy komunikacji miejskiej – dodał prezydent.

 

Suwalska Karta Mieszkańca – co to takiego?

Suwalską Kartę Mieszkańca będzie mógł otrzymać każdy mieszkaniec miasta Suwałki, który:

a) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach i deklaruje w swoim zeznaniu, albo wynika to z decyzji Urzędu Skarbowego w Suwałkach, że jego miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia rozliczonego ostatnio roku podatkowego jest miasto Suwałki,

b) jest rolnikiem, posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Suwałk, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa,

c) jest osobą bezrobotną,

d) otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Suwalską Kartę Mieszkańca będą mogli otrzymać również członkowie rodziny osób wymienionych powyżej nieuzyskujący dochodów, których miejscem zamieszkania jest miasto Suwałki:

a) niepracujący współmałżonek,

b) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub kontynuujący naukę lub studia do 26 roku życia z wyłączeniem nauki w policealnych szkołach dla dorosłych,

c) osoby niepełnosprawne pozostające pod opieką osoby wskazanej bez ograniczenia wieku.

Suwalska Karta Mieszkańca skierowana będzie też do dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach oraz w rodzinach zastępczych z terenu miasta Suwałk.

 

Suwalska Karta Mieszkańca – kto będzie mógł ją otrzymać?

Suwalską Kartę Mieszkańca będzie mógł otrzymać każdy mieszkaniec miasta Suwałki, który:

a) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach i deklaruje w swoim zeznaniu, albo wynika to z decyzji Urzędu Skarbowego w Suwałkach, że jego miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia rozliczonego ostatnio roku podatkowego jest miasto Suwałki,

b) jest rolnikiem, posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Suwałk, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa,

c) jest osobą bezrobotną,

d) otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Suwalską Kartę Mieszkańca będą mogli otrzymać również członkowie rodziny osób wymienionych powyżej nieuzyskujący dochodów, których miejscem zamieszkania jest miasto Suwałki:

a) niepracujący współmałżonek,

b) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub kontynuujący naukę lub studia do 26 roku życia z wyłączeniem nauki w policealnych szkołach dla dorosłych,

c) osoby niepełnosprawne pozostające pod opieką osoby wskazanej bez ograniczenia wieku.

Suwalska Karta Mieszkańca skierowana będzie też do dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach oraz w rodzinach zastępczych z terenu miasta Suwałk.

 

Suwalska Karta Mieszkańca – jak będzie wyglądała?

Suwalska Karta Mieszkańca będzie wydawana w czterech wersjach:

  1. Suwalska Karta Mieszkańca – zwykła – kolor biały
  2. Suwalska Karta Mieszkańca – rodzina wielodzietna – kolor zielony
  3. Suwalska Karta Mieszkańca – osoba niepełnosprawna – kolor niebieski
  4. Suwalska Karta Mieszkańca – senior – kolor żółty

 

Suwalska Karta Mieszkańca – katalog zniżek

Suwalska Karta Mieszkańca będzie uprawniała do wielu zniżek i preferencji, m.in. tańszych biletów na przejazdy komunikacją miejską, tańszych biletów do Aquaparku Suwałki i innych obiektów sportowych Miasta Suwałki a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Posiadanie Suwalskiej Karty Mieszkańca będzie również uprawniało do korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez miasto Suwałki. Wysokość zniżek jest zależna od grupy, do której jest skierowana.

Suwalska Karta Mieszkańca – konsultacje społeczne

W poniedziałek (05.03) ruszyły konsultacje społeczne w sprawie Suwalskiej Karty Mieszkańca. Poniżej zamieszczone zostały projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki i formularz opinii i sugestii do projektu. Swoje uwagi może zgłosić każdy mieszkaniec bądź instytucja. Wypełnione formularze należy przesłać do 20 marca 2018 roku na adres:  Wydział Spraw Społecznych, u. T. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki, złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 lub przesłać w formie elektronicznej na adres: asmiejkowski@um.suwalki.pl

W zależności od wybranej formy komunikacji, w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy dopisać: „Konsultacje programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki”.

W ramach konsultacji społecznych, od 19 do 22 marca 2018 roku, w różnych częściach Suwałk, odbędą się również spotkania z mieszkańcami:

– 19 marca, godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 4

– 20 marca, godz. 17.00 – III Liceum Ogólnokształcące

– 21 marca, godz. 17.00 – Aquapark

– 22 marca, godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 10.

PROJEKT UCHWAŁY

FORMULARZ OPINII I SUGESTII

 

Suwalska Karta Mieszkańca – szczegóły

Suwalska Karta Mieszkańca będzie wydawana na dwa lata. Wnioski potrzebne do otrzymania dokumentu będzie można od 1 lipca 2018 roku składać w różnych częściach miasta. Szczegóły zostaną opublikowane na stronie Urzędu Miejskiego. Suwalska Karta Mieszkańca zastąpi działające dotychczas programy Aktywny Senior i Suwalska Rodzina PLUS. Do programu, ze swoim pakietem usług i zniżek, będą mogły przystąpić również firmy komercyjne. O ostatecznym kształcie Suwalskiej Karty Mieszkańca zdecydują radni Rady Miejskiej.

facebook