Dodana: 30 marzec 2020 13:37

Zmodyfikowana: 30 marzec 2020 13:41

Suwałki. Wsparcie z budżetu miasta na walkę z epidemią

Władze miasta Suwałki przeznaczyły blisko 500 tys. zł na wsparcie służb medycznych i Policji oraz zakup maseczek ochronnych dla suwalskich seniorów. To pierwsze wydatki jakie miasto poniosło w związku z epidemią koronawirusa COVID – 19

Ilustracja do artykułu Suwałki.jpg

Suwalska służba zdrowia oraz policja skierowały do władz miejskich 3 wnioski dotyczące wsparcia finansowego ich działalności związanej z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa COVID – 19. Ponadto Klub Radnych „Łączą nas Suwałki” wystąpił z wnioskiem o zakup maseczek ochronnych dedykowanych suwalskim seniorom i wolontariuszom.

Wydane zostały 3 zarządzenia, którymi rozdysponowano środki z tzw. rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 493 400 tys. zł z przeznaczeniem na:

276 tys. zł – zakup niezbędnego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w  Suwałkach,

65 tys. zł – zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach,

50 tys. zł – zakup środków ochrony osobistej, sprzętu oraz pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania policjantów skierowanych do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach,

102,4 tys. zł – zakup maseczek ochronnych dla suwalskich seniorów oraz pracowników miejskich jednostek organizacyjnych mających bezpośredni kontakt z klientami.

 

Fot.: UM Suwałki

oprac. Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook