Dodana: 4 styczeń 2018 12:49

Zmodyfikowana: 4 styczeń 2018 12:49

Suwałki. PEC i PWIK otrzymało dotacje z Unii Europejskiej na modernizację sieci

Ponad 7 mln zł trafi do suwalskiej spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, a do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji blisko 9 mln zł. To wynik rozstrzygniętych konkursów organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja obu projektów ruszy jeszcze w tym roku.

Ilustracja do artykułu 10-1.jpg

PEC w Suwałkach otrzymało dofinansowanie na projekt pn. „Przebudowa i termomodernizacja sieci ciepłowniczej w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności przesyłania ciepła”. Projekt przygotowany przez Spółkę zakłada przebudowę i termomodernizację ponad 10 km sieci w latach 2018-2020. Wartość zadania to 16,1 mln zł, a dotacja wyniesie 7,2 mln zł.

Realizacja zadania wpłynie na redukcję strat ciepła na rurociągach ciepłowniczych, a tym samym poprawę efektywności przesyłu ciepła.

PWIK w Suwałkach przygotowało z kolei projekt dot. ,,Modernizacji gospodarki osadowej i renowacji kanalizacji PWiK w Suwałkach”. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 12,977 mln zł, a dotacja to 8,6 mln zł. Inwestycje w ramach projektu będą zrealizowane do 2020 roku.

Najwięcej pieniędzy, bo ponad 4,3 mln zł, pochłonie modernizacja systemu mieszania osadów w komorach fermentacyjnych w oczyszczalni ścieków. Poza tym przedsięwzięcie przewiduje też budowę przepompowni odcieków wraz z rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni, przebudowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Klonowej, renowację kanałów sanitarnych, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul Klasztornej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jesionowej, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Armii Krajowej, a także pod potrzeby nowej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Zastawie, budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a także budowę systemu monitoringu szczelności sieci wodociągowej.

 

PEC walczy o kolejne duże pieniądze

Dodatkowo PEC złożyło jeszcze dwa projekty o dofinansowanie zadań w ramach konkursów ogłoszonych przez NFOŚiGW , których rozstrzygnięcie nastąpi w 2018 roku.

Pierwszy projekt dotyczy budowy instalacji spalania biomasy – koszt  inwestycji to 37,5 mln zł, możliwość dofinansowania 40%-85% kosztów przedsięwzięcia.

Drugi projekt dotyczy likwidacji węzłów grupowych w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła – koszt  zadania to 5,2 mln zł, możliwość dofinansowania 60%-85% kosztów przedsięwzięcia.

Jeśli wnioski przejdą pozytywną weryfikację, realizacja inwestycji nastąpi w 2019 roku.

Źródło: UM Suwałki (oprac.ak)

facebook