Dodana: 25 wrzesień 2017 09:22

Zmodyfikowana: 25 wrzesień 2017 09:22

Suwałki. Droga porozumienia

Jedenaście firm i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Bakałarzewskiej podpisało z Miastem Suwałki specjalne porozumienie, na mocy którego do ich biur i siedzib zostanie wybudowana droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej wraz z kompletną infrastrukturą techniczną: kanalizacją i oświetleniem. Inwestycja będzie realizowana w 2018 roku.

Ilustracja do artykułu mapa-Bakałarzewska2.jpg

Podpisane porozumienie zakłada, że przedsiębiorcy na rzecz Miasta przekażą w formie darowizny potrzebne do budowy drogi grunty będące ich własnością. Szacunkowa wartość wszystkich nieruchomości to ok 180 tys. zł. Ponadto wpłacą na rzecz Miasta Suwałki 150 tys. zł. Środki te mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z budową drogi. Szacunkowa jej wartość określona została na 330 tys. zł.

 

Te porozumienie to wręcz książkowy przykład  czegoś co nazywam społeczną odpowiedzialnością biznesu. W mojej ocenie to porozumienie to bardzo dobra inicjatywa godna do naśladowania. Cieszę się, że suwalscy przedsiębiorcy potrafią wyjść z taką propozycją współpracy. Partycypacja w kosztach przebudowy tej jezdni ze strony przedsiębiorców pozwala na rozpoczęcie tej inwestycji już w przyszłym roku – podkreślał prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz

 

W ramach inwestycji powstanie droga dojazdowa do firm prostopadła do ul. Bakałarzewskiej. Będzie miała nawierzchnię asfaltową, kanalizację deszczową i oświetlenie. Do każdej z firm zostanie wykonany wjazd oraz wykonane będą trawniki.

 

 

źródło: UM Suwałki 

facebook