Dodana: 24 styczeń 2019 09:28

Zmodyfikowana: 24 styczeń 2019 09:28

Pierwsze posiedzenie nowej Suwalskiej Rady Seniorów

Na pierwszym posiedzeniu spotkała się w środę 23 stycznia w ratuszu Suwalska Rada Seniorów trzeciej kadencji. Rada wybrała spomiędzy siebie Przewodniczącą, którą została Wiesława Kwaterska oraz Wiceprzewodniczącą, a także Sekretarza. Kadencja Rady potrwa trzy lata.

Ilustracja do artykułu rada seniorow 2019.jpg

Na początku spotkania Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk podziękował członkom Suwalskiej Rady Seniorów drugiej kadencji.  
- Bardzo dziękuję za Pastwa bezinteresowną społeczną pracę w Suwalskiej Radzie Seniorów - mówił Czesław Renkiewicz. - Dzięki Państwa inicjatywie uruchomiliśmy w Suwałkach wiele cennych przedsięwzięć na rzecz osób starszych, jak m.in. Dom Dziennego Pobytu „Kalinka”, „Suwalski Głos Seniora – wkładka do DwuTygodnika Suwalskiego”, czy Encyklopedia Suwalskiego Seniora - dodał Prezydent Suwałk. 

Kontynuacją programu "Aktywny Senior" była Suwalska Karta Mieszkańca, wprowadzona w ubiegłym roku, której projekt opiniowała Rada Seniorów. Ponadto po raz pierwszy w 2018 roku odbyła się w naszym mieście Suwalska Olimpiada Seniorów, która na pewno będzie kontynuowana. Rada Seniorów miała także wkład w rozwój życia kulturalnego. 

Następnie członkowie Rady wybrali ze swego grona Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącą i Sekretarza. Przewodniczącą została Wiesława Kwaterska, Wiceprzewodniczącą Maria Jolanta Lauryn, zaś Sekretarzem Teresa Wysocka-Kluczny.

Suwalską Radę Seniorów, obok trzech wymienionych pań, tworzą: Jadwiga Elżbieta Rusińska; Teresa Suproń; Kazimierz Jakimowicz; Józef Kamiński; Andrzej Łapiński i Zbigniew Makarewicz.

facebook