Dodana: 30 maj 2018 11:03

Zmodyfikowana: 30 maj 2018 11:03

Komunikat w sprawie budowy tzw. „Trasy Wschodniej” w Suwałkach

Miasto Suwałki – w związku z zaprzestaniem robót przez firmę Pribex-Export z Warszawy, która wygrała przetarg na drogę łączącą ulice Pułaskiego i Północną (ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego) – w dniu 28 maja 2018r. odstąpiło od umowy na realizację tej inwestycji.

Ilustracja do artykułu ul.-Rotmistrza-Witolda-Pileckiego.jpg

Najpóźniej w poniedziałek (4 czerwca) Miasto Suwałki odstąpi również od umowy na realizację drugiej inwestycji realizowanej przez tą samą firmę tj. budowę drogi łączącej ulice Sejneńską i Utrata (ul. 100-lecia Niepodległości) z nowym mostem nad Czarną Hańczą i tunelem pod torami kolejowymi.

Odstąpienie od umów dotyczy konkretnie poniższych zamówień, które Miasto Suwałki rozstrzygnęło w 2017 roku:

  • Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap (odc. od ul. Pułaskiego do ul. Północnej),
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki – III etap (budowa odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z mostem i tunelem pod torami).

Oba postępowania przetargowe wygrała firma Pribex-Export z Warszawy. W związku z tym, że na obu inwestycjach firma od ponad miesiąca nie realizuje żadnych prac oraz mimo składanych deklaracji  nie przedłożyła żadnych harmonogramów czy też programów naprawczych dla tych inwestycji postanowiono o odstąpieniu od tych umów.

Prezydent Miasta Suwałk polecił Wydziałowi Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach w trybie pilnym przygotowanie dokładnej inwentaryzacji prac wykonanych na obu placach budowy w celu jak najszybszego ogłoszenia nowych przetargów na obie inwestycje.

Władze Suwałk wystąpiły również do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z wnioskiem o wydłużenie rozliczenia dotacji z Unii Europejskiej, które Miasto Suwałki pozyskało na realizację tych dróg. Chodzi o kwotę w wysokości ok  25 milionów złotych. W ostatnich dniach Urząd Marszałkowski przychylił się do tego wniosku i wydłużył termin aż do końca sierpnia 2019 roku. Oznacza to, że Miasto Suwałki nie straci unijnej dotacji na budowę.

Ostateczny termin zakończenia obu inwestycji ulegnie znacznemu wydłużeniu. Nowi wykonawcy będą musieli wykonać ww. zadania do końca czerwca 2019r.

Bez zmian pozostaje natomiast termin zakończenia budowy pozostałych odcinków powstających w ramach tzw. “Trasy Wschodniej”. Modernizacja ulicy Sejneńskiej oraz przebicie ulicy Leśnej do ulicy Utrata zakończy się jeszcze w tym roku.

facebook