Dodana: 1 luty 2018 08:07

Zmodyfikowana: 1 luty 2018 08:07

Czujniki monitorowania jakości powietrza w Suwałkach

Montaż kilkunastu czujników monitorowania jakości powietrza w poszczególnych częściach miasta planują władze Suwałk. Urządzenia będą rozmieszczone na przedszkolach, żłobkach, szkołach, Ratuszu czy szpitalu. Koszt instalacji czujników to około 20 tys. zł. W Suwałkach rusza również III edycja programu dopłat do wymiany źródeł ciepła. Do tej pory, dzięki miejskim dotacjom, ponad 100 obiektów zmieniło swój system ogrzewania na bardziej ekologiczny.

Ilustracja do artykułu 01.jpg

– Na wniosek radnego Wojciecha Pająka podjęliśmy decyzję żeby przekazać mieszkańcom informację dotyczącą jakości powietrza w miejscu ich zamieszkania. Dzięki 11 czujnikom już pod koniec lutego będzie istniała taka możliwość – informuje Czesław Renkiewicz, Rezydent Suwałk.

Odczyt z czujników będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców, za pomocą bezpłatnej aplikacji, w telefonach komórkowych i na stronie internetowej suwalskiego Ratusza.

– Taki monitoring służy temu, aby mieszkańcy wiedzieli czy danego dnia mogą pozwolić sobie na chociażby aktywność fizyczną na zewnątrz czy raczej zostać w domu – tłumaczy wnioskodawca Wojciech Pająk, Radny klubu „Łączą nas Suwałki”.

Jakość powietrza w Suwałkach generalnie jest dobra, jednak problemem ciągle są obszary domów jednorodzinnych, których właściciele korzystają z własnych pieców. Tu miasto wychodzi mieszkańcom naprzeciw i po raz trzeci ogłasza program ograniczania niskiej emisji, a tym samym dofinansowania wymiany kotłów centralnego ogrzewania na proekologiczne. Do wykorzystania jest podobnie jak w latach ubiegłych 200 tys. zł.

– Wnioski można składać od 15 lutego do 31 marca tego roku. Dotacje przeznaczone są dla właścicieli domów jednorodzinnych, ale w grę wchodzą również wspólnoty mieszkaniowe – dodaje Prezydent Suwałk.

W przypadku domów jednorodzinnych dotacja wynosi do 3 tys. zł, natomiast w przypadku wspólnot mieszkaniowych do 10 tys. zł.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów następujących zadań:

1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:

  1. a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
  2. b) podłączenie do sieci gazowej

2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, w przypadku gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce menu tematyczne/ochrona środowiska/Program ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pok. 210 tel. 87 562 82 10.

fot. Robert Butkiewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook