Dodana: 29 lipiec 2005 07:43

Zmodyfikowana: 29 lipiec 2005 07:43

Zabytki i legendy Drohiczyna

DROHICZYN – stary gród koronacyjny (jeden z czterech w Polsce po Gnieźnie, przed Krakowem i Warszawą). Początki zorganizowanego osadnictwa sięgają VI w.n.e. W końcu X w. powstaje gród, pełniący ważną rolę na przebiegającym tu szlaku handlowym. W roku 1253 w Drohiczynie na króla Rusi koronował się tu Daniel Romanowicz, prawnuk Krzywoustego. W roku 1498 miejscowość uzyskała prawa miejskie. W latach 1520-1795 był stolicą województwa podlaskiego. W  XVII w. stał się uznanym ośrodkiem szkolnictwa, dzięki powstałemu kolegium jezuickiemu, a później kolegium pijarskiemu. Po „potopie szwedzkim” miasto !#!podupadło!#! i nie odzyskało dawnej świetności. Zniszczeń dopełniła II wojna światowa, głównie z powodu istniejącej tu w latach 1939 –1942 granicy rosyjsko-niemieckiej. Mimo zniszczeń Drohiczyn utrzymał prawa miejskie oraz istniejące  od okresu międzywojennego gimnazjum ( obecne liceum ogólnokształcące).

Od 1991r. Drohiczyn jest stolicą Diecezji. 10 czerwca 1999 r. odbyło się tu spotkanie ekumeniczne z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.     

Zabytki i turystyka

Góra Zamkowa – dawne grodzisko, dziś wspaniały punkt widokowy na Dolinę rzeki Bug

Zabytki sakralne: Katedra i Kolegium Pijarów z XVIII w.

Kościół pofranciszkański ( z przełomu VXII i XVIII w.) z zespołem klasztornym

Kościół i klasztor Sióstr Benedyktynek (z XVIII w.)

Cerkiew pw. Mikołaja Cudotwórcy z XIX w.

IT Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

( 085 6557069)

Muzeum Regionalne

 Wypożyczalnia sprzętu wodnego – bar HANGAR tel. 0604111476

Przejażdżki statkiem po rzece Bug – tel. 085 6557060

Zwiedzanie archiwum WSD ks. Eugeniusz Borowski tel. 085 6557805

 Pensjonat „IRENA” noclegi i wyżywienie tel. 085 6557018 k. 0602551990

 Pensjonat „SKARPA” noclegi i wyżywienie te.085 6557699 k.0602730883

Góra Zamkowa w Drohiczynie
Wzniesiona o kilkadziesiąt metrów ponad poziom Bugu. Na jej szczycie znajduje się obelisk z 1928 r., upamiętniający dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości. Góra stanowi znakomity punkt widokowy na rzekę i jej szeroką dolinę. Drohicki gród obronny po raz pierwszy wymieniają źródła XI-wieczne, później w miejscu grodziska stanął zamek, który zachował się prawdopodobnie do czasów „potopu”. Góra Zamkowa i najbliższe okolice Drohiczyna znane są z wielu cennych znalezisk archeologicznych (dirhemy arabskie zVIII – IX w.). Nieliczne znaleziska obejrzeć można w zbiorach Muzeum Regionalnego w Drohiczynie. Jak wszystkie tego typu miejsca Góra Zamkowa ma również swoje legendy. Jedna z nich głosi, że na Górze  jest pochowany w złotej trumnie wódz Jaćwingów – Kumat – który poległ w starciu z wojskami Bolesława Wstydliwego w 1264 r. pod Brańskiem. Druga, że Góra została usypana rękami więźniów, a zamek drohicki łączy podziemne korytarze z odległym o 30 km byłym zamkiem w Mielniku. Trzecia, że prawdopodobnie skarby mają się znajdować w murach kościoła pofranciszkańskiego, gdzie ukrył je sam Wielki Książe Litewski Witold. Natomiast w klasztorze franciszkanów prawdopodobnie znajdują się drzwi żelazne, które rzekomo prowadziły do lochów i skarbu ukrytego pod zamkiem.

Najbardziej romantyczna legenda głosi, że raz na sto lat otwiera się ściana Góry Zamkowej i wypływają z niej łodzie pełne zbrojnych rycerzy. Nikt ze śmiertelników nie wie, jaki jest cel tej wędrówki. Wiadomo tylko, że nim błyśnie świt, rycerze muszą wrócić do podziemi. Otóż zdarzyło się kiedyś, że jeden z rycerzy ujrzał na brzegu młodą mieszczkę z Drohiczyna i zapatrzony w jej urodzie zapomniał o powrocie. Odtąd błąka się po nadbużańskich łąkach, czekając na moment ponownego otwarcia Zamkowej Góry.

Kontakt MGOK, ul. Kraszewskiego 13, tel. 085 6557069, info.drohiczyn@interia.pl  

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook