Dodana: 20 październik 2006 11:01

Zmodyfikowana: 20 październik 2006 11:01

Trendy demograficzne

W przypadku liczby ludności województwa podlaskiego daje się zaobserwować systematyczny spadek wynikający ze zmniejszającej się liczby urodzeń oraz niekorzystnego (ujemnego) salda migracji. Zmniejszanie się liczby ludności daje się zaobserwować podczas analizy zmian, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Rysunek 6 Ludność województwa podlaskiego ogółem


W ciągu czterech lat liczba ludności województwa zmniejszyła się o ponad 8 tysięcy osób. Wskaźnik przyrostu naturalnego na każdy 1000 ludności województwa wynosił w roku 2004 -0,86 i był niższy niż średnia krajowa, która równała się w tym samym okresie -0,2.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook