Dodana: 20 październik 2006 11:01

Zmodyfikowana: 20 październik 2006 11:01

Migracje

Na te mało optymistyczne wskaźniki wpływa między innymi ujemne saldo migracji. Okazuje się bowiem, iż więcej osób opuszcza województwo niż do niego przyjeżdża. W 2004 r. napłynęło do Podlaskiego 13180 osób, wyjechało natomiast 14835. Oznacza to, że liczba mieszkańców w wyniku migracji wewnętrznych i zewnętrznych uległa zmniejszeniu o 1655 osób, co w przeliczeniu na każdy 1000 daje wskaźnik równy: -1,4. Najwięcej mieszkańców straciły w wyniku tego procesu powiaty sokólski: -321 (-4,3), łomżyński grodzki: -283 (-4,5) oraz grajewski: -249 (-4,9). Interesujący jest fakt, iż spośród wszystkich powiatów znajdujących się w województwie, jedynie w przypadku dwóch saldo migracji było dodatnie. Były to dwa powiaty ziemskie: łomżyński +37 (0,7) oraz białostocki +874 (6,3).

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook